Odstupné

Chcete skončiť v práci dohodou? Na takéto odstupné máte nárok

Poradňa  /   Diskusia

Zamestnávateľ so mnou rozviazal pracovný pomer dohodou. V dohode sa uvádza, že mi bude preplatená nevyčerpaná dovolenka a vyplatená čiastka 2,5... 


Ilustračné foto

Zamestnávateľ siahol na moju výplatu. Má na to právo?

Odstupné a odchodné  /   Diskusia

Vedenie našej firmy sa rozhodlo že od 1.8.2012 nám znížia dodatkom dohodnutý základný plat a to konkrétne z 800 na 650 a ešte nám rozdelia mzdu na pohyblivú t.j. 80% pevná a 20% pohyblivá, ktorá nie je zatial špecifikovaná za čo môže byť odobraná.V prípade nepodpísania sa to bude brať ako ukončenie pracovného pomeru. A moja otázka je: Má na takýto úkon... 


Ilustračné foto

Môžem dostať výpoveď počas PN-ky?

Odstupné a odchodné  /   Diskusia

Zamestnávateľ mi oznámil, že mi dá výpoveď ústne. Medzičasom som zostala od 10.7. PN a počas PN mi bola doručená výpoveď - skončenie prac. pomeru výpoveďou podľa par. 63, odst.1 písmeno b Zákonníka práce. Pracovný pomer začal 9.2.2008. Výpovedná lehota bude plynúť dňa 1.8.12 do 30.9.12., odstupné bude vyplatené podľa par. 76 vo výške 2 násobku priemernej... 


Ilustračné foto

Mám nárok na odstupné po uplynutí 3-mesačnej lehoty?

Odstupné a odchodné  /   Diskusia

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. 1. 4. 2012 mi v práci doručili výpoveď s trojmesačnou výpovednou lehotou (do 30. 6. 2012) z dôvodu nadbytočnosti zamestnancov. V lehote som bola platená 60 %, no popri tom som v práci ešte cez víkendy pracovala. Chcela by som sa teda opýtať, mám teraz nárok na odstupné?


Mám nárok na odstupné?

Mám nárok na odstupné?

Odstupné  /   Diskusia

Chcel by som sa spýtať,či mám nárok na odstupné,keď sme zo zamestnávateľom podpísali dohodu o skončení pracovného pomeru podľa § 60 a nasl.z.č.311/2001 Z.z.Zákonník práce. Mám odpracovaných 26 rokov v jednom podniku.


Kedy vyplatiť odstupné

Kedy vyplatiť odstupné

Odstupné  /   Diskusia

Chcela by som vedieť, či treba vyplatiť odstupné zamestnancovi, ktorý žiadal o ukončenie pracovného pomeru dohodou z vlastného podnetu. Ide o prípad, keď spolupracuje lekár so zdravotnou sestrou. Lekárka ide na materskú dovolenku a náhradu za lekára sme vedeli zabezpečiť len na polovičný úväzok, t.j. 4 hodiny denne. Zdravotnej sestre sme ponúkli túto možnosť, ale nesúhlasila s tým.


Odstupné v splátkach

Odstupné v splátkach

Odstupné  /   Diskusia

Sme malá firma a z ekonomických dôvodov sme museli dať sekretárke výpoveď podľa §63, odst. 1, písm. b) Zákonníka práce. Pracovníčka si požiadala o skončenie pracovného pomeru dohodou s odstupným v sume 3-násobku priemernej mzdy. Pretože sme v zlej finančnej situácii (preto sme aj boli nútení ju prepustiť), finančné prostriedky na toto odstupné nemáme... 


Výpoveď dohodou a odstupné

Výpoveď dohodou a odstupné

Odstupné  /   Diskusia

V spoločnosti som odpracovala 7 rokov a teraz som dala výpoveď dohodou. Mám nárok na nejaké odstupné?


Kedy sa končí pracovný

Kedy sa končí pracovný pomer so zamestnancom?

Odstupné  /   Diskusia

Chcem sa spýtať ako zamestnávateľ: 15.5.2012 sme dali výpoveď podľa §63ZP odst.1 písm b) zamestnancovi. Výpovedná doba mala začať plynúť od 1.6.2012. Vzhľadom na to, že máme aj kolektívnu zmluvu, podľa nej zamestnanec postupoval, dňa 17.5.2012 nám poslal žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou z dôvodu podľa §63 ods. 1, písm b) ZP k 31.5.2012.... 


Zrušenie pracovného miesta

Zrušenie pracovného miesta

Odstupné  /   Diskusia

Zamestnávateľ od 1.10.2012 ruší moje pracovné miesto. Na základe toho bol so mnou vykonaný personálny pohovor s tým, že zamestnávateľ mi ponúkol rozviazanie PP dohodou podľa ZP § 63, odst. 1, písm b) ku dňu 30.9.2012 s tým, že ak chcem dostať odstupné, nemám súhlasiť s dátumom 30.9.2012, ale uviesť vo vyjadrení, že chcem skončiť k 30.6.2012. Dodatkom... 


Ako požiadať o skončenie

Ako požiadať o skončenie dohodou?

Odstupné  /   Diskusia

U zamestnávateľa pracujem 20 rokov. Firma sa ruší a my dostaneme výpovede podľa par.63. Zamestnávateľ však odmieta ukončiť pracovný pomer dohodou, aby nemusel platiť odstupné, ale trvá na výpovednej lehote. Výpovede nám budú doručené pravdepodobne 30. alebo 31.5. aj to v popoludňajších hodinách, aby sme nestihli dať žiadosť o ukončenie pracovného pomeru... Potrebujete poradiť? Napíšte nám

Citáty o práci a kariére

Bertold Brecht

V blízkosti chýb rastú úspechy.

Bertold Brecht