Mzda

Vyjednajte si vyššiu mzdu:
 |  Mzda
Vyjednajte si vyššiu mzdu: Ako dostať to, čo si skutočne zaslúžite

Vyjednávanie o plate je základnou zručnosťou, ktorú by mal ovládať každý profesionál. Ak vám vyjednávanie podarí, môže vám pomôcť získať férovú kompenzáciu,... 

Dlhuje vám zamestnávateľ mzdu?
 |  Poradňa
Dlhuje vám zamestnávateľ mzdu? Takto môžete vymáhať plat

Pracovala som vo firme na dobu určitú. Zmluva sa skončila a tým aj pracovný pomer. Bývalý zamestnávateľ sa však omeškal s marcovou výplatou a stravnými... 

Ilustračné foto
 |  Poradňa
Zamestnávateľ nevyplatil mzdu: Oplatí sa súdiť? Takéto sú možnosti

Bol som zamestnancom českej firmy v skúšobnej dobe. Táto firma pred dátumom vyplácania mzdy prestala komunikovať a samozrejme mzdu doposiaľ nezaplatila.... 

Preplácanie nadčasov: Na čo
 |  Poradňa
Preplácanie nadčasov: Na čo má zamestnanec nárok?

So zamestnávateľom som sa "ne"dobrovoľne dohodla na čerpaní náhradného voľna za nadčasové hodiny. Náhradné voľno som ale nevyčerpala do 3 mesiacov a nakoľko... 

Ilustračné foto
 |  Poradňa
Máte podpísať dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti? Na toto si dajte pozor + VZOR

Zamestnanec, ktorý uzatvoril dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti a ktorý pracuje na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzavreli dohodu o... 

Ilustračné foto
 |  Poradňa
Nepreplatená zvyšná dovolenka: Má na to zamestnávateľ právo?

Rozhodla som sa, že dám v práci výpoveď. Chcela som sa zamestnať v inom podniku, keďže ma však z predchádzajúceho zamestnania nechceli uvoľniť len s dvojmesačnou... 

Ilustračné foto
 |  Poradňa
Výpočet odstupného: Naučte sa, ako na to

Žiadam o radu, ako sa mi vypočíta výška odstupného. Môj základný plat bol 890 Eur a prémie 50%. Spolu som mal hrubý príjem okolo 1350 Eur mesačne. K 1.... 

Ilustračné foto
 |  Poradňa
Nedostali ste výplatu? Takto zamestnávateľa donútite platiť

Môj zamestnávateľ pravidelne mešká s výplatou, niekedy aj tri mesiace. Ako ho donútiť, aby si plnil svoje povinnosti? Môžem ho niekde nahlásiť? Ak áno,... 

Ilustračné foto
 |  Ukončenie pracovného pomeru
Dlhuje vám bývalý šéf výplatu? Vieme ako ju získať

Od zamestnávateľa nemáme od júna zaplatené výplaty. Náš šéf prevádzku predal a inde si otvoril inú, ale nás tam nezamestnal. Chcel nám dať výpoveď so starým... 

Ilustračné foto
 |  Mzda
Práca s minimálnou mzdou. Mám nárok na súbeh pomoci v hmotnej núdzi a mzdy?

Som vedená na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie počas 1 roka. Poberám invalidný dôchodok vo výške 50 percent. Našla som si zamestnanie, kde budem... 

Ilustračné foto
 |  Mzda
Zamestnávateľ mi nevyplatil prémie. Ako ich vymáhať?

Zamestnávateľ mi nevyplatil prémie vo výške 20 percent, ktoré som mala dohodnuté písomne dodatkom k pracovnej zmluve s pôvodným majiteľom firmy. Po jeho... 

Ilustračné foto
 |  Mzda
Súbeh pomoci v hmotnej núdzi a mzdy: Kde a ako žiadať o príspevok?

Na úrade práce som evidovaný už tri roky. Momentálne nepoberám žiadne dávky. Mám však možnosť zamestnať sa na dohodu. Budem mať nárok poberať 126 eur na... 

Ilustračné foto
 |  Mzda
Radíme: Čo robiť, v prípade zníženia mzdy alebo jej nevyplácania

Zamestnávateľ dopláca mzdu na ruku, nevypláca nadčasy ani prácu cez víkend alebo sviatok. Žiada odo mňa, aby som podpísal zníženie mzdy. Aj vy máte podobné... 

Ilustračné foto
 |  Mzda
Radíme: Do akej výšky môže dať zamestnávateľ uhradiť náhradu škody?

Môže zamestnávateľ predavačky, ktorá predala maloletému tabakový výrobok, a bola mu vyrubená pokuta vo výške 1500 eur, túto pokutu v plnej výške preniesť... 

Bratislava a Košice
 |  Mzda
Prehľad platov: Bratislavský vs. Košický kraj

Bratislavský verzus Košický kraj. Kraje, ktoré súperia o prílev nových pracovných miest a uchádzačov o voľné pracovné miesta. My sme sa pozreli na vybrané... 

Staršie správy