Odstupné

Chcete skončiť v práci dohodou? Na takéto odstupné máte nárok

Poradňa  /   Diskusia

Zamestnávateľ so mnou rozviazal pracovný pomer dohodou. V dohode sa uvádza, že mi bude preplatená nevyčerpaná dovolenka a vyplatená čiastka 2,5... 


Ilustračné foto

Pracujúci dôchodca. Patrí mu odchodné?

Odstupné  /   Diskusia

Zamestnancovi bol priznaný starobný dôchodok v roku 2010 a pracovný pomer bol skončený v roku 2013. Patrí mu aj v tomto prípade odchodné, keď už má priznaný dôchodok pred viac ako dvomi rokmi?


Ilustračné foto

Má manžel nárok na odstupné pri odchode do dôchodku?

Odstupné  /   Diskusia

Manžel požiadal v auguste 2012 o starobný dôchodok. Naďalej však pracoval v tej istej firme. V apríli 2013 dal výpoveď dohodou s tým, že už odchádza do dôchodku. Zamestnávateľ mu oznámil, že nemá nárok na odchodné a odmieta mu ho vyplatiť.


Ilustračné foto

Nemôžem vykonávať doterajšiu prácu. Aké dostanem odstupné?

Odstupné  /   Diskusia

Som rok práceneschopná. Do starobného dôchodku mám 4 roky a 5 mesiacov. Lekár mi navrhol, aby som išla do invalidného dôchodku. Môj zdravotný stav mi teraz neumožňuje vykonávať prácu, ktorú som robila doteraz. Pracujem v podniku nepretržite 34 rokov. Koľko mi zamestnávateľ musí vyplatiť odstupné podľa zákona?


Ilustračné foto

Ak odmietnem náhradnú prácu, prídem o odstupné?

Odstupné  /   Diskusia

Pracujem v škole viac ako 20 rokov, ale vzhľadom na to, že máme málo žiakov budeme mať problém s pracovným úväzkom. Už teraz mám čiastočný úväzok. Predpokladám, že mi škola ponúkne cca 10 hodín práce, ak nie menej. V tom prípade by som to odmietla, lebo by mi to bránilo v hľadaní práce na plný úväzok u iného zamestnávateľa. Len sa obávam, či to nebudú... 


Ilustračné foto

Budem pracovať na živnosť. Mám nárok na odstupné?

Odstupné  /   Diskusia

Som zamestnaná vo firme skoro 5 rokov, teraz som ale dostala výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Zamestnávateľ mi odmieta vyplatiť odstupné z dôvodu, že prechádzam do inej firmy na rovnakú pozíciu, ale budem pracovať na živnosť. Je jeho konanie správne?


Ilustračné foto

Chcem dať výpoveď zo zdravotných dôvodov. Dostanem odstupné?

Odstupné  /   Diskusia

Mám nárok na odstupné, ak dám výpoveď zo zdravotných dôvodov, aj keď som v tomto čase nebola práceneschopná? V minulosti som mala problém s chrbticou a odvtedy nemôžem robiť namáhavú prácu.


Ilustračné foto

Ako sa vypočíta odstupné?

Odstupné  /   Diskusia

Akým zákonom a paragrafom by sa mali účtovníci riadiť pri výpočte výšky odstupného? Zamestnávateľ mi ponúkol trojmesačné odstupné. Účtovníčka mi tvrdila, že jeho výška sa bude vypočítavať z trojnásobku posledného uzavretého štvrťroku, avšak skoro celý október som bola práceneschopná.


Ilustračné foto

V dohode nie sú uvedené dôvody skončenia. Mám nárok na odstupné?

Odstupné  /   Diskusia

Zamestnávateľ mi navrhol ukončenie pracovného pomeru dohodou za podmienok, že mi dá 3-mesačné odstupné ale bez nároku na 3-mesačnu výpovednú lehotu. S návrhom som nesúhlasila a žiadala som ho, na čo mám zo zákona nárok (3-mesačnú výpovednú lehotu a 3-mesačné odstupné). Následne sme podpísali Dohodu o skončení pracovného pomeru ku dňu 30. apríla (výpovedná... 


Ilustračné foto

Mám nárok na odstupné alebo odchodné do dôchodku?

Odstupné  /   Diskusia

Požiadal som zamestnávateľa o skončenie pracovného pomeru dohodou dňom 10. februára 2013 z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Zamestnávateľ mi dal dohodu o skončení pracovného pomeru dohodou v zmysle § 60 Zákonníka práce. Ja som ju podpísal. Mám nárok na odstupné?


Ilustračné foto

Žiadam o výpoveď dohodou. Dostanem odstupné?

Odstupné  /   Diskusia

Keď žiadam firmu o výpoveď dohodou, mám nárok na odstupné? Vo firme som odpracoval 2,5 roka.Potrebujete poradiť? Napíšte nám

Citáty o práci a kariére

Erich Fromm

V skutočnosti moderný človek mimo pracovnú dobu má veľmi málo sebadisciplíny. Keď nepracuje, chce leňošiť, flákať sa, alebo aby sme použili krajšie slovo "uvoľniť sa".

Erich Fromm