Odstupné

Chcete skončiť v práci dohodou? Na takéto odstupné máte nárok

Poradňa  /   Diskusia

Zamestnávateľ so mnou rozviazal pracovný pomer dohodou. V dohode sa uvádza, že mi bude preplatená nevyčerpaná dovolenka a vyplatená čiastka 2,5... 


Ilustračné foto

Má zamestnávateľ povinnosť vyplatiť odstupné?

Odstupné  /   Diskusia

Manžel pracuje a výplatu dostáva riadne a načas. Firma už dlhšiu dobu nemá zákazky a prepúšťa. Manželovi takisto navrhli skončenie pracovného pomeru buď výpoveďou, alebo dohodou, najneskôr k 1. aprílu 2013. Firma už naznačila, že mu nevyplatí odstupné, lebo nemá z čoho. Je to správny postup?


Ilustračné foto

Mala som nárok na odstupné, ak som pracovala na dobu určitú?

Odstupné  /   Diskusia

V decembri som dostala výpoveď ,bola som zamestnaná od 6. februára 2012 do 7. decembra.2012 na dobu neurčitú. Dali mi podpísať dohodu o skončení pracovného pomeru podľa §60ZP. Dňa 28. novembra som ju podpísala. Pretože vo firme je menej roboty tak ma prepustili, že keď sa to vo firme rozbehne tak ma znovu príjmu, preto mi dávajú podpisovať dohodou o... 


Ilustračné foto

Chcem odísť z práce dohodou. Mám nárok na odstupné aj po zmenách?

Odstupné  /   Diskusia

Bola som na práceneschopná do 31. decembra.2012. Dňa 4. januára 2013 mi bola poštou doručená výpoveď podľa § 63 ods. 1 b), ktorú som prevzala a podpísala som doručenku. Výpovedná doba mi začína plynúť od 1. februára 2013 do 31. marca 2013, kedy mi skončí pracovný pomer. Potom mi bude vyplatené odstupné vo výške dvoch mesačných platov. V organizácii... 


Ilustračné foto

Mám nárok na odstupné, keď mám zmluvu na dobu určitú?

Odstupné  /   Diskusia

Manželka má zmluvu na dobu určitú od 1.7. 2012 do 1.7 2013. K 31. decembru však dostala výpoveď z dôvodu ukončenia prevádzky, výpovedná lehota začína od 1. decembra 2012. Bude mať nárok na odstupné, ak požiada o ukončenie pracovného pomeru dohodou k 31. 12. 2012?


Ilustračné foto

Ako sa vypočíta odstupné po ročnej PN-ke?

Odstupné  /   Diskusia

Bola som rok na PN a zo zdravotných dôvodov som dala výpoveď. Moja priemerná mesačná mzda sa skladala zo základu 760 eur plus pohyblivá zložka za plnenie plánov, čo bolo mesačne priemerne okolo 1200 eur. Zamestnávateľ mi dal podpísať dohodu na základe môjho zdravotného stavu, kde sa píše, že dostanem odstupné vo výške priemerného mesačného zárobku,... 


Ilustračné foto

Môžem odmietnuť výpovednú lehotu a žiadať odstupné?

Odstupné  /   Diskusia

Zamestnávateľ mi oznámil, že mi dáva výpoveď z organizačných dôvodov od 1. novembra. Odpracovala som u neho viac ako 5 rokov. Povedal mi, že mám nárok na dvojmesačnú výpovednú lehotu. Mám ako zamestnanec právo odmietnuť výpovednú lehotu a pýtať si odstupné? A pri odpracovaní piatich rokov nemám nárok na trojmesačnú výpovednú lehotu? Kedy sa potom musím... 


Ilustračné foto

Podpísal som dohodu. Dostanem odstupné?

Odstupné  /   Diskusia

Vo firme som pracoval od 1. januára 2011 a 25. septembra 2012 som dostal výpoveď dohodou zo strany organizácie. Pracovnú zmluvu som mal od 1. januára 2012 podpísanú na dobu neurčitú. Mám nárok na odstupné podľa Zákonníka práce?


Ilustračné foto

Pracujem na dobu určitú. Mám nárok na odstupné?

Odstupné  /   Diskusia

V práci mám podpísanú zmluvu do júna 2013 na dobu určitú. Zamestnávateľ prepúšťa ľudí z dôvodu zníženia prevádzky v novembri a ďalší termín je v januári. Chcel by som sa opýtať, či mám nárok na odstupné, keď zamestnávateľ ukončí pomer skôr ako v júni.


Ilustračné foto

Môžem požiadať o odstupné počas výpovednej doby?

Odstupné  /   Diskusia

K 31. 8. 2012 som dostal výpoveď z pracovného pomeru v zmysle ust. § 63 ods. 1 písmeno b) Zákonníka práce. Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby troch mesiacov. Zaujíma ma či je možné pred ukončením prvého mesiaca výpovednej doby požiadať zamestnávateľa o ukončenie pracovného pomeru jedným mesiacom výpovednej doby s vyplatením odstupného za ostatné dva mesiace výpovednej doby.


Ilustračné foto

Dostanem odstupné po rodičovskej dovolenke?

Odstupné  /   Diskusia

Moja dcérka bude mať štyry roky. Zo zdravotných dôvodov som si musela predĺžiť rodičovskú dovolenku o jeden rok. Chcela by som sa ale vrátiť do zamestnania, ale zamestnavateľ mi povedal že pre mňa nemá prácu. Vo firme mám odrobených dvadsať rokov. Koľko mesačné odstupné mám dostať alebo ako dalej postupovať? Ako postupovať, aby som dostala podporu v nezamestnanosti?Potrebujete poradiť? Napíšte nám

Citáty o práci a kariére

Paul McKenna

Ľudia zlyhávajú nie preto, že chyba je v nich, ale preto, že zlyhanie je súčasťou cesty, ktorá vedie k úspechu.

Paul McKenna