Mzda

Dlhuje vám zamestnávateľ mzdu? Takto môžete vymáhať plat

Poradňa  /   Diskusia

Pracovala som vo firme na dobu určitú. Zmluva sa skončila a tým aj pracovný pomer. Bývalý zamestnávateľ sa však omeškal s marcovou výplatou a... 


Ilustračné foto

Môže zamestnávateľ zraziť manko zo mzdy zamestnanca?

Mzda  /   Diskusia

Pri nástupe do zamestnania nebola podpísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti a nebola vykonaná inventarizácia majetku. Teraz mojej neteri končí skúšobná doba tri mesiace a našla si inú prácu. Oznámila zamestnávateľovi, že po troch mesiacoch ukončuje pracovný pomer. Zamestnávateľ s ňou vykonal v týchto dňoch inventúru a zistil sa schodok, čo jeho hodnotu strhol na plate ako vyplatenie manka.


Ilustračné foto

Zamestnávateľ nevypláca mzdu. Ako ďalej postupovať?

Mzda  /   Diskusia

Manžel pracoval v jednej firme, prácu si odviedol, ale zamestnávateľ mu neposlal výplatu. Keď sme sa domáhali peňazí, tak vždy sa zamestnávateľ vyhováral, že stihol vložiť peniaze na účet. Dali sme to preto aj na Inšpektorát prace, ale nedostali sme žiadnu odpoveď.


Ilustračné foto

Pri služobke mimo pracovného času patrí zamestnancovi cestovná náhrada

Mzda  /   Diskusia

Vo firme pracujem ako systémový technik a moja pracovná doba je od 7:00 do 15:30. Z môjho miesta výkonu práce som posielaný na služobné cesty. Mám nárok na mzdu pri cestovaní zo služobnej cesty mimo obvyklého pracovného času, teda po 15:30? Cestovné náklady mám hradené až kým sa nevrátim zo služobnej cesty, ale údajne na mzdu nárok nemám.


Ilustračné foto

Základnú zložku platu nemôže zamestnávateľ znížiť

Mzda  /   Diskusia

Keď zamestnanec hrubo poruší pracovnú disciplínu napríklad alkoholom na pracovisku, môže mu zamestnávateľ siahnuť na plat?


Ilustračné foto

Zamestnávateľ tento rok nevyplatil mzdu. Je to dôvod na výpoveď?

Mzda  /   Diskusia

Zamestnávateľ svojim určitým zamestnancom neuhradil mzdu za celý rok 2013 do dnešného dňa. V pracovnej zmluve je podmienka, že zamestnávateľ môže pozdržať plat na ďalší nasledujúci mesiac, ak mu to dovoľuje Zákonník práce. lenže táto skutočnosť je braná ako samozrejmosť a od nástupu do zamestnania sme vždy plat dostávali s maximálne zákonne možným oneskorením... 


Ilustračné foto

Zamestnanec prestal chodiť do práce. Prislúcha mu mzda?

Mzda  /   Diskusia

Zamestnanec oznámil, že nenastúpi do práce a chce okamžitú výpoveď. Na vyjadrenie, nech si zašle písomnú výpoveď (a začne mu plynúť 1 mesačná výpovedná doba), reagoval nech mu napíšeme aj absencie, ale do práce nenastúpi. Ako ďalej postupovať a môžeme mu nevyplatiť mzdu?


Ilustračné foto

Firma mi neprideľuje prácu. Mám nárok na výplatu?

Mzda  /   Diskusia

Pracujem vo firme viac ako 5 rokov. Firma však nemá robotu a ja som doma. Nemám žiaden príjem, ani 100% ani 60% zo mzdy, keďže neexistuje žiadna kolektívna zmluva na vyplatenie časti mzdy. Mám nárok na výplatu?


Ilustračné foto

Má zamestnávateľ právo nevyplatiť mzdu pre podozrenie z krádeže?

Mzda  /   Diskusia

U môjho zamestnavatela pracujem 19 mesiacov a teraz som bol podozrivý z krádeže vo firme, ktorú nedokázali. Napriek tomu som dostal výpoveď dohodou a bez nároku na akúkoľvek mzdu, vraj kvôli poškodeniu mena firmy mi odmietajú vyplatiť akúkoľvek mzdu a ja som zostal zo dňa na deň bez finančnych prostriedkov.


Ilustračné foto

Zamestnávateľ nevyplatil mzdu. Ako postupovať ďalej?

Mzda  /   Diskusia

Môj otec pracoval vo firme s funkciou stolár a dodnes mu nebola vyplatená mzda vo výške 2550 € za 6 mesiacov z roku 2011/2012. Bol písaný aj podnet na inšpektorát práce, ktorý sa tým následne zaoberal. Prišlo nám vyrozumenie, že zamestnávateľ len nepriradil pracovnému miestu stupeň, v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest .... 


Ilustračné foto

Môže zamestnávateľ strhnúť z výplaty sumu, ktorá nebola dohodnutá?

Mzda  /   Diskusia

Zamestnávateľ nám poslal poštou, že v období apríl, máj, jún nám bol vyplatený nadčasový príplatok navyše. A výslednú sumu nám chcel strhnúť z výplaty. Keďže celková čiastka bola 74 eur, dohodli sme sa na splátkach, písomnou formou vo forme dohody o zrážkach, s ktorými aj on súhlasil. Preposlal nám mailom upravenú dohodu so splátkami a obratom podpísanú... Potrebujete poradiť? Napíšte nám

Citáty o práci a kariére

Erich Fromm

V skutočnosti moderný človek mimo pracovnú dobu má veľmi málo sebadisciplíny. Keď nepracuje, chce leňošiť, flákať sa, alebo aby sme použili krajšie slovo "uvoľniť sa".

Erich Fromm