Práca s minimálnou mzdou. Mám nárok na súbeh pomoci v hmotnej núdzi a mzdy?

Som vedená na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie počas 1 roka. Poberám invalidný dôchodok vo výške 50 percent. Našla som si zamestnanie, kde budem poberať minimálnu mzdu. Mám nárok na súbeh pomoci v hmotnej núdzi a mzdy?

 

Poradňa: Právne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku upravuje zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. Podmienkou vzniku nároku na osobitný príspevok podľa § 16 zákona o pomoci v hmotnej núdzi je:

  1. Vznik pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu (služobného pomeru a pod.) minimálne v rozsahu polovice zákonom ustanoveného týždenného pracovného času podľa príslušných ustanovení § 85 Zákonníka práce (obvykle 40 hodín týždenne) a dohodnutý príjem z takéhoto pomeru je v rozmedzí medzi minimálnou mzdou a dvojnásobkom minimálnej mzdy.
  2. Občan, pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu bol dlhodobo nezamestnaným občanom alebo dlhodobo neaktívnym občanom. Nevykonával činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti, neplnil povinnú školskú dochádzku, nepoberal nemocenské, materské, starobný, invalidný, ani výsluhový dôchodok.
  3. Poslednou podmienkou je, aby fyzická osoba pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu bola členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti so vznikom pracovného pomeru.

Osobitný príspevok patrí fyzickej osobe počas trvania pracovného pomeru, najviac však 12 po sebe nasledujúcich mesiacov:

  1. Prvých 6 mesiacov vo výške 126,14 eur.
  2. Ďalších 6 mesiacov vo výške 63,07 eur.

O osobitný príspevok je potrebné požiadať na ÚPSVR.

Čitateľka portálu KariéraInfo.sk by splnila nárok na osobitný príspevku len za predpokladu, že pred vznikom pracovného pomeru bola členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Odpovedala: Veronika Černá, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
22.04.2015  |   Zdroj: Poradňa, Foto: Thinkstock.com
Hodnotenie článku:
5.0/5 (1 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin