Súbeh pomoci v hmotnej núdzi a mzdy: Kde a ako žiadať o príspevok?

Na úrade práce som evidovaný už tri roky. Momentálne nepoberám žiadne dávky. Mám však možnosť zamestnať sa na dohodu. Budem mať nárok poberať 126 eur na 6 mesiacov a potom 63 eur ďalšieho pol roka? Za mesiac by som mal odrobiť približne 160 hodín a zarobiť 400 eur v hrubom.

Poradňa: Od nového roku každý, kto bol dlhodobo nezamestnaný alebo aj dlhodobo neaktívny (t.j. nebol evidovaný ako nezamestnaný) a poskytovala sa mu pomoc v hmotnej núdzi, bude mať nárok na osobitný príspevok bez ohľadu na to, či sa pomoc v hmotnej núdzi prestane poskytovať, alebo sa bude naďalej poskytovať.

„Za dlhodobo nezamestnaného alebo dlhodobo neaktívneho sa považuje každý, kto bol v evidencii uchádzačov o zamestnanie, alebo aj neevidovaný,  ale bez zamestnania viac ako 12 mesiacov po sebe,“ vysvetľuje Veronika Černá z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podmienkou je mať dohodnutý pracovný pomer minimálne na tzv. polovičný úväzok a jeho príjem najmenej vo výške minimálnej mzdy najviac však 2-násoboku minimálnej mzdy, čo predstavuje sumu 760 eur.

„Nesmie to však byť dohoda, musí ísť o trvalý pracovný pomer,“ hovorí Veronika Černá.

O osobitný príspevok treba požiadať na úrade práce, predložiť pracovnú zmluvu, na základe ktorej získa občan osobitný príspevok (ak zmluva obsahuje všetky podmienky stanovené zákonom na poberanie osobitného príspevku). Taktiež bude potrebné dokladovať potvrdenie o čistom príjme pre účely posúdenia výšky pomoci v hmotnej núdzi. Toto potvrdenie bude občan predkladať každý mesiac, pretože výška pomoci v hmotnej núdzi sa odvíja aj od príjmu. 

„Osobitný príspevok sa potom bude poskytovať dvanásť mesiacov, a to vo výške 126,14 eur prvých 6 mesiacov zamestnania a ďalších 6 mesiacov vo výške 63,07 eur mesačne,“ povedala Černá z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Čo je hmotná núdza?

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. Pri posudzovaní hmotnej núdze a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi sa na účely tohto zákona započítavajú príjmy členov domácnosti, majetok a iné. Hmotná núdza sa zisťuje posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov domácnosti.

„V čitateľovom prípade by bolo najvhodnejšie obrátiť sa na miestny príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor pomoci v hmotnej núdzi, ktorý posudzuje zvlášť každého jedného človeka a jeho príjem a majetok. Daný odbor zistí a rozhodne, či má žiadateľ nárok na pomoc v hmotnej núdzi,“ uzatvára Veronika Černá.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
21.01.2015  |  Text: ami, Zdroj: ÚPSVaR
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin