Mzda

Dlhuje vám zamestnávateľ mzdu? Takto môžete vymáhať plat

Poradňa  /   Diskusia

Pracovala som vo firme na dobu určitú. Zmluva sa skončila a tým aj pracovný pomer. Bývalý zamestnávateľ sa však omeškal s marcovou výplatou a... 


Ilustračné foto

Radíme: Čo robiť, v prípade zníženia mzdy alebo jej nevyplácania

Mzda  /   Diskusia

Zamestnávateľ dopláca mzdu na ruku, nevypláca nadčasy ani prácu cez víkend alebo sviatok. Žiada odo mňa, aby som podpísal zníženie mzdy. Aj vy máte podobné problémy v zamestnaní? Poradíme vám, aké ďalšie kroky môžete podniknúť.


Ilustračné foto

Radíme: Do akej výšky môže dať zamestnávateľ uhradiť náhradu škody?

Mzda  /   Diskusia

Môže zamestnávateľ predavačky, ktorá predala maloletému tabakový výrobok, a bola mu vyrubená pokuta vo výške 1500 eur, túto pokutu v plnej výške preniesť na predavačku? Alebo existuje maximálna výška náhrady škody v Zákonníku práce?


Bratislava a Košice

Prehľad platov: Bratislavský vs. Košický kraj

Mzda  /   Diskusia

Bratislavský verzus Košický kraj. Kraje, ktoré súperia o prílev nových pracovných miest a uchádzačov o voľné pracovné miesta. My sme sa pozreli na vybrané pracovné pozície z Prieskumu Platov 2014 spoločnosti Grafton Recruitment, aby sme zistili, v ktorých segmentoch je najvyšší rozdiel v odmeňovaní.


Ilustračné foto

Dostávam minimálnu mzdu. Ako opäť získať dávku v hmotnej núdzi?

Mzda  /   Diskusia

U zamestnávateľa dostávam minimálnu mzdu a mala som po dobu šesť mesiacov od prijatia poberať dávky v hmotnej núdzi. Zamestnávateľ mi však uviedol na tlačive nižšiu sumu, ako je suma minimálnej mzdy. Od tohto momentu mám vyplácanie dávok pozastavené.


Ilustračné foto

Postup, ako vymáhať nevyplatenú mzdu od zamestnávateľa

Mzda  /   Diskusia

Od marca som na práceneschopná. Majiteľka spoločnosti, v ktorej som ešte zamestnaná, mi nevyplatila mzdu za február , len niečo mi poslala na účet , ale nadčasy mi nepreplatila. Aj som jej písala mail, ale ignoruje to.


Ilustračné foto

Sviatok pripadá na týždeň. Mám nárok na mzdové zvýhodnenie?

Mzda  /   Diskusia

Pracujem ako kuchárka v zariadení pre seniorov a som odmeňovaná mesačnou mzdou. V mesiaci december som odrobila dva sviatky, ktoré pripadli na utorok a stredu, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok som však nedostala, keďže mi zamestnávateľ zdôvodnil, že tieto sviatky sa mi nepreplácajú, lebo nepripadli na víkend. Nemalo by mzdové zvýhodnenie za prácu... 


Ilustračné foto

Ak zamestnávateľ neprideľuje prácu, na výplatu máte nárok

Mzda  /   Diskusia

Mám nárok na príspevok od úradu práce, keď som zamestnaný, ale nedostal som od zamestnávateľa mzdu už za tri mesiace? Ani ma nevolajú do roboty a stále som v zamestnaneckom pomere.


Ilustračné foto

Má zamestnávateľ právo nevyplatiť mzdu alebo jej časť?

Mzda  /   Diskusia

Prípad č. 1: Moja šéfka v kvetinárstve mi dala výpoveď z dohody o vykonaní práce s tým, že mi odmietla dať výplatu vzhľadom na to, že jej kvety zvädli a mala na tom škodu. Vina nebola na mojej strane. Má právo nevyplatiť mi mzdu? V dohode nie je zmienené, že mám hmotnú alebo inú zodpovednosť za kvety. Mám právo sa brániť a požadovať nevyplatenú mzdu?


Ilustračné foto

Musím súhlasiť so znížením platu?

Mzda  /   Diskusia

Som zamestnaný na dobu neurčitú a zamestnávateľ mi chce dať podpísať dohodou zníženie platu. Ak túto dohodu nepodpíšem, môžem dostať výpoveď s odstupným?


Ilustračné foto

Môže zamestnávateľ znížiť plat dohodnutý v pracovnej zmluve?

Mzda  /   Diskusia

Pracujem v súkromnej ambulancii ako zdravotná sestra. Mám nárok na odstupné, ak odmietnem podpísať zníženie platu kvôli neplneniu limitu zo zdravotných poisťovní a je potrebné zníženie platu upraviť dodatkom k pracovnej zmluve alebo inou písomnou formou?Potrebujete poradiť? Napíšte nám

Citáty o práci a kariére

Maxim Gorkij

Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam.

Maxim Gorkij