Zamestnávateľ mi nevyplatil prémie. Ako ich vymáhať?

Zamestnávateľ mi nevyplatil prémie vo výške 20 percent, ktoré som mala dohodnuté písomne dodatkom k pracovnej zmluve s pôvodným majiteľom firmy. Po jeho smrti sa stala majiteľkou firmy jeho dcéra, ktorá mi prémie nevyplatila. Uviedla dôvod, že ich musím oželieť. Má na to právo? Môžem si ich vymáhať cestou inšpektorátu práce?

 

Poradňa: Vo všeobecnosti sú odmeny nenárokovateľnou zložkou mzdy, a je na rozhodnutí zamestnávateľa komu, a v akej miere uvedené odmeny poskytne. Za predpokladu, že prebratím firmy dcérou majiteľa nedošlo k žiadnej zmene subjektu vo vzťahu k pracovnému pomeru zamestnanca, t.j. jeho zamestnávateľom je stále tá istá firma a táto firma má stanovené vnútorné predpisy, smernice o odmeňovaní, prípadne v pracovnej zmluve zamestnávateľ zakotvil nárok na prémie, pričom by bolo jasne definované, za akých okolností a po splnení akých kritérií má zamestnanec nárok na odmenu a zamestnávateľ by zamestnancovi po preukázateľnom splnení daných kritérií neposkytol odmenu, môže si svoje nároky voči zamestnávateľovi uplatniť súdnou cestou, nakoľko v zmysle § 14 Zákonníka práce spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy. 

Inšpektorát práce môže daný prípad prešetriť, pokiaľ v uvedenej veci zamestnanec podá podnet. Po prešetrení prípadu inšpektorát práce následne zaujme stanovisko, či došlo k rozporu so zákonom, ale nemá kompetenciu vymáhať uvedené prémie od zamestnávateľa. Môže však nariadiť odstrániť zistené nedostatky a v závislosti od závažností porušení môže uložiť subjektu finančnú sankciu.

Odpovedal: Bartolomej Dorov, riaditeľ odboru riadenia inšpekcie práce, Národný inšpektorát práce

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
19.03.2015  |   Zdroj: Poradňa, Foto: Thinkstock.com
Hodnotenie článku:
5.0/5 (2 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin