Výpočet odstupného: Naučte sa, ako na to

Žiadam o radu, ako sa mi vypočíta výška odstupného. Môj základný plat bol 890 Eur a prémie 50%. Spolu som mal hrubý príjem okolo 1350 Eur mesačne. K 1. 8.2015 som ostal práceneschopný. Moje nemocenské dávky sú cca 697 Eur pri 31 dňoch v mesiaci a momentálne som stále PN. K 30.6.2016 so dostal výpoveď, z dôvodu zrušenia môjho prac. miesta so štvormesačným odstupným. Žiadam o informáciu či sa mi odstupné vypočíta zo základnej mzdy 890 Eur alebo z predpokladanej mzdy 1350 Eur, keďže som v poslednom štvrťroku nemal odpracované žiadne hodiny.

Právnička radí: Odstupné sa vyčísľuje na základ sumy priemerného zárobku.

Priemerný zárobok zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období.  Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Priemerný zárobok sa zisťuje vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po rozhodujúcom období.

Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 22 dní alebo 170 hodín, tak ako je to v tomto prípade, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok.

Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú by zamestnanec zrejme dosiahol. Najpresnejšie je možné pravdepodobný zárobok zistiť zo mzdových podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve, prípadne v kolektívnej zmluve  a z podmienok na vyplatenie všetkých zložiek mzdy, na ktoré by zamestnancovi zrejme vznikol nárok, ak by v rozhodujúcom období pracoval.


Prečítajte si tiež: Zmluva na dobu určitú: Mal by vám zamestnávateľ oznámiť, že končíte?


Vzhľadom na to, že tzv. prémie nie sú súčasťou základnej mzdy a môžeme  predpokladať, že sa jedná o variabilnú zložku mzdy, ktorá závisí od splnenia určitých kvalitatívnych alebo kvantitatívnych predpokladov, nie je možné s určitosťou predpokladať, že by k ich vyplateniu došlo aj v nasledujúcich obdobiach . Ak podľa pracovnej zmluvy uzatvorenej so zamestnancom vyplatenie prémií  závisí od splnenia určitých podmienok, pri posúdení otázky, či sa do sumy pravdepodobného zárobku bude započítavať aj suma prémií je potrebné zohľadniť jednak podmienky vyplatenia prémie ako aj predchádzajúce obdobia a či došlo v predchádzajúcich obdobiach k ich splneniu.

V súvislosti s ukončením trvania pracovného pomeru upozorňujeme, že počas trvania prekážky v práci, ktorou je dočasná práceneschopnosť zamestnanca, nie je možné dať zamestnancovi výpoveď z vyššie uvedeného dôvodu, je možná len  dohoda o skončení pracovného pomeru so zamestnancom.

Zdielať článok na Facebooku
08.06.2016  |  Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin