Pracovná zmluva na dobu určitú a zmena miesta. Postupoval zamestnávateľ správne?

Od 1. januára 2012 som mala uzatvorenú zmluvu na dobu určitú počas zastupovania rodičovskej dovolenky do 31. decembra 2012. Potom mi dali dodatok k zmluve kde som mala uvedené, že pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2013. Po tejto dobe som dostala ďalší dodatok, kde som mala uvedené, že pracovný pomer sa uzatvára na dobu neurčitú s tým, že sme sa ústne dohodli, že keď sa uvoľní miesto na inom oddelení tak ma presunú tam, nakoľko na tomto sa prepúšťalo. Preto som od 01. apríla 2014 nastúpila na iné oddelenie, kde mi ale dali nový dodatok a pracovný pomer uzatvorili znovu na dobu určitú počas zastupovania rodičovskej do 28. septembra 2015. Chcela by som sa opýtať, či zamestnávateľ postupoval správne a teda či mi mohol znovu zmeniť zmluvu keď už som ju mala na dobu určitú a zároveň sa chcem opýtať koľko krát mi ešte môže predlžovať pracovný pomer na dobu určitú.

Poradňa:   Na zmene pracovnej zmluvy sa musí zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť a dohodnutá zmena sa musí vyhotoviť písomne (napr. ako dodatok k pracovnej zmluve). Takýmto dodatkom bola od januára 2014 zmenená aj pracovná zmluva z doby určitej na dobu neurčitú. Skutočnosť, že zamestnankyňa v apríli 2014 súhlasila s ďalšou zmenou pracovnej zmluvy a opäť sa so zamestnávateľom dohodla na pracovnom pomere na určitú dobu, bola výlučne jej rozhodnutím v tom, že súhlasila s predloženým návrhom zamestnávateľa. Zastupovať kolegyňu na inom oddelení (predpokladám, že vykonáva iný druh práce) je možné aj bez zmeny pracovného pomeru na určitú dobu (dohodou o zmene druhu práce bez zmeny v dobe trvania pracovného pomeru).

Ak zamestnankyňa pristúpila na navrhované podmienky a dohodu o zmene pracovnej zmluvy uzatvorila tak, ako uviedla v otázke, je zamestnaná na dobu určitú. Podľa Zákonníka práce pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Predĺžiť ho alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov je možné najviac dvakrát.

Avšak dôvod, ktorým je zastupovanie zamestnankyne počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, atď. je takým dôvodom, z ktorého Zákonník práce pripúšťa ďalšie predlžovanie pracovného pomeru na dobu určitú (t. j. aj nad dva roky bez obmedzenia počtu predĺžení).

Odpovedala:    Miroslava Skičková, šéfka „Kobry“ na kontrolu nelegálneho zamestnávania z Národného inšpektorátu práce.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
20.02.2015  |   Zdroj: Poradňa, Foto: Thinkstock.com
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin