Zákony

Vyhláška o pracovnej zdravotnej službe

Zákony  /   Diskusia

Vyhláška č. 208/2014 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach a rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby,... 


Ilustračné foto

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zákony  /   Diskusia

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Ilustračné foto

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Zákony  /   Diskusia

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Ilustračné foto

Zákon o pedagogických zamestnancoch

Zákony  /   Diskusia

Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Ilustračné foto

Zákon o prídavku na dieťa

Zákony  /   Diskusia

Zákon č. 600/2003 Z.z. zo 6. novembra 2003 o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.


Ilustračné foto

Zákon o rodičovskom príspevku

Zákony  /   Diskusia

Zákon č. 571/2009 Z.z. z 2. decembra 2009 o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Ilustračné foto

Zákon o štátnej službe

Zákony  /   Diskusia

Zákon č. 400/2009 Z.z. zo 16. septembra 2009 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Ilustračné foto

Zákon o minimálnej mzde

Zákony  /   Diskusia

Zákon č. 663/2007 Z.z. z 5 decembra 2007 o minimálnej mzde.


Ilustračné foto

Zákonník práce

Zákony  /   Diskusia

Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Posledná zmena bola vykonaná zákonom 14/2015 Z. z. účinným od 1. marca 2015.


Ilustračné foto

Antidiskriminačný zákon

Zákony  /   Diskusia

Zákon 365/2004 Z.z. z 20. mája 2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Ilustračné foto

Zákon o službách zamestnanosti

Zákony  /   Diskusia

Zákon 5/2004 Z.z. zo 4. decembra 2003 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.<< Predchadzajúci 1 2 Nasledujúci >>

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates