Zákony

Vyhláška o pracovnej zdravotnej službe

Zákony  /   Diskusia

Vyhláška č. 208/2014 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach a rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby,... 


Ilustračné foto

Zákon o cestovných náhradách

Zákony  /   Diskusia

Zákon 283/2002 Z.z. zo 16. mája 2002 o cestovných náhradách.


Ilustračné foto

Základné zásady Zákonníka práce: 4. časť

Zákony  /   Diskusia

Právo na súdnu ochranu, právo na kolektívne vyjednávanie, zásada ochrany osobných údajov. Prinášame vám prehľad jednotlivé základných princípov, ktorými sa riadia pracovnoprávne vzťahy. Zákonník práce obsahuje v úvode jedenásť článkov, v ktorých sú premietnuté hlavné práva osôb v pracovnoprávnych vzťahoch a limity výkonu týchto práv.


Ilustračné foto

Základné zásady Zákonníka práce: 3. časť

Zákony  /   Diskusia

Zásada rovného zaobchádzania, ochrana mladistvých, ochrana života a zdravia. Prinášame vám prehľad jednotlivých základných princípov, ktorými sa riadia pracovnoprávne vzťahy. Zákonník práce obsahuje v úvode jedenásť článkov, v ktorých sú premietnuté hlavné práva osôb v pracovnoprávnych vzťahoch a limity výkonu týchto práv.


Ilustračné foto

Základné zásady Zákonníka práce: 2. časť

Zákony  /   Diskusia

Zásada odplatnosti, právo na informácie, dodržiavanie povinností. Prinášame vám prehľad jednotlivých základných princípov, ktorými sa riadia pracovnoprávne vzťahy. Zákonník práce obsahuje v úvode jedenásť článkov, v ktorých sú premietnuté hlavné práva osôb v pracovnoprávnych vzťahoch a limity výkonu týchto práv.


Ilustračné foto

Základné zásady Zákonníka práce: 1. časť

Zákony  /   Diskusia

Zákaz diskriminácie a zásada zmluvnosti. Prinášame vám prehľad jednotlivých základných princípov, ktorými sa riadia pracovnoprávne vzťahy. Zákonník práce obsahuje celkovo v úvode jedenásť článkov, v ktorých sú premietnuté hlavné práva osôb v pracovnoprávnych vzťahoch a limity výkonu týchto práv.<< Predchadzajúci 1 2 Nasledujúci >>

Citáty o práci a kariére

Maxim Gorkij

Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam.

Maxim Gorkij