Končí vám pracovná zmluva na dobu určitú? Zamestnávateľ nemusí povedať nič

Ak je pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú 1.1.2014 a je už raz predĺžený k 1.1.2015, musí zamestnávateľ dva mesiace pred skončením zamestnancovi oznámiť, či bude zmluva predĺžená alebo nechá zamestnanca do poslednej chvíle pracovať bez oznámenia plánovaného ukončenia? Čitateľka Katarína

Právnička radí: Ak je pracovný pomer dojednaný na dobu určitú, skončí sa v posledný deň dojednanej doby. Zamestnávateľ nie je povinný zamestnancovi oznamovať v určitom časovom predstihu, či mu ponúkne predĺženie pracovného pomeru. Zamestnanec sa môže informovať na možnosť predĺženia pracovného pomeru u svojho priameho nadradeného alebo na oddelení ľudských zdrojov, i keď neexistuje žiadna zákonná povinnosť poskytnúť zamestnancovi informácie.

Nesporne je vhodné vopred sa informovať o možnostiach predĺženia, čím zamestnanec prejaví záujem o prácu a tento rozhovor môže využiť aj ako šancu prezentovať zamestnávateľovi výsledky svojej práce a záujem o jej udržanie.


Prečítajte si tiež: Zamestnanec bol v práci na mol: Napriek tomu mu nehrozí výpoveď!​


Ak nebude pracovný pomer predĺžený, zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a ak zamestnanec požiada, aj pracovný posudok. V potvrdení o zamestnaní zamestnávateľ ( tzv. zápočtový list) musí uviesť dobu trvania pracovného pomeru, druh vykonávaných prác, či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať, údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti, údaj o dohode o zotrvaní v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu, po vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky, alebo po skončení štúdia, alebo prípravy na povolanie vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí, údaj o poskytnutí odchodného.

Zdielať článok na Facebooku
21.10.2015  |  Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
5.0/5 (1 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin