Chorý zamestnanec žiada odstupné: Má nárok?

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: thinkstockphotos.com

Zamestnanec je dlhodobo chorý a doniesol nám lekársku správu, na základe ktorej žiada o odstupné. Pracuje u nás od 01.12.2014 a PN je už od 14.4.2015. Ako máme, prosím, postupovať? Čitateľka Jana

Právnička radí: Lekárska správa nezakladá nárok zamestnanca na preradenie na inú prácu a ani nie je  relevantným dokumentom, ktorý by mal za následok skončenie pracovného pomeru a vznik nároku zamestnanca na odstupné. Lekárska správa nemôže slúžiť ani ako dokument preukazujúci trvanie práceneschopnosti alebo existenciu prekážky v práci z dôvodu vyšetrenia  alebo ošetrenia u lekára.  Skutočnosť, že zamestnanec predložil zamestnávateľovi lekársku správu nemá žiadny vplyv na povinnosť zamestnanca vykonávať po skončení práceneschopnosti prácu podľa pracovnej zmluvy.

V zmysle ustanovenia § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu,

 Ako vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia, zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, zodpovedajúcu zdravotnému stavu zamestnanca, ak sú splnené nasledovné podmienky:

  • zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu
  •  dlhodobá strata spôsobilosti vykonávať doterajšou prácu musí vyplývať zo zdravotného posudku.

Zamestnanec  je povinný lekársky posudok predložiť zamestnávateľovi a požiadať o preradenie na inú prácu. Iba v prípade, ak zamestnávateľ nemá možnosť preradiť zamestnanca na inú prácu a súčasne, ak nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas a zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, je zamestnávateľ oprávnený dať zamestnancovi výpoveď v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, t.j. ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva. Ak sa pracovný pomer končí výpoveďou alebo dohodou z uvedeného dôvodu, zamestnancovi vznikne nárok na odstupné. Výška odstupného závisí od doby trvania pracovného pomeru a od spôsobu jeho skončenia (dohodou alebo výpoveďou). Skončeniu pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov sme sa podrobne venovali v článku Výpoveď zo zdravotných dôvodov.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Viac o téme: Práca Choroba Lekárska správa Odstupné PN
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Zdroj: Poradňa

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy