Môže vás zamestnávateľ odvolať z dovolenky? Na toto má právo

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Ak sa dovolenka nečerpá v celku aspoň jedna časť dovolenky musí byť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak.

Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť skrátené  len so súhlasom zamestnanca. Zamestnávateľ nie je povinný uvádzať dôvod, pre ktorý nariaďuje konkrétnemu zamestnancovi čerpanie dovolenky.  

Z prevádzkových dôvodov môže zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky, a to najviac na dva týždne. Z vážnych prevádzkových dôvodov, ktoré sa zamestnancom oznámia najmenej 6 mesiacov vopred, môže byť určené hromadné čerpanie dovolenky na tri týždne.


Prečítajte si tiež: Nepreplatená zvyšná dovolenka: Má na to zamestnávateľ právo?​


Zamestnávateľ môže zamestnancovi zmeniť čerpanie dovolenky alebo odvolať zamestnanca z prebiehajúcej dovolenky. V takomto prípade má zamestnanec nárok na náhradu škody spočívajúcu v nákladoch, ktoré mu vznikli z toho dôvodu, že zamestnávateľ zmenil zamestnancovi čerpanie dovolenky, resp. že zamestnávateľ odvolal zamestnanca z už čerpanej dovolenky. Nárok na náhradu škody je  obmedzený do výšky  nákladov zamestnanca, ktoré musel vynaložiť a ktoré by nevynaložil, ak by nedošlo k rozhodnutiu zamestnávateľa o zmene alebo o odvolaní z dovolenky.

Zdielať článok na Facebooku
28.12.2016  |  Zdroj: Poradňa
Hodnotenie článku:
4.0/5 (2 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates