Chcete skončiť v práci dohodou? Na takéto odstupné máte nárok

Zamestnávateľ so mnou rozviazal pracovný pomer dohodou. V dohode sa uvádza, že mi bude preplatená nevyčerpaná dovolenka a vyplatená čiastka 2,5 násobku priemernej mesačnej mzdy - nie je tam však uvedený presný počet dní zostávajúcej dovolenky ani presná suma, koľko mi bude vyplatené. Zamestnávateľ mi ani nevystavil zápočtový list, ktorý odo mňa pýtali už aj na ÚPSVaR. K ukončeniu pracovného pomeru dohodou som dokonca bola viac-menej prinútená, pretože mi ešte počas materskej dovolenky bolo ústne oznámené, že pre mňa prácu nemajú. Po dovŕšení 3 rokov veku môjho dieťaťa, keď som sa hlásila v zamestnaní, mi bolo povedané, že si musím odchodiť výpovednú lehotu 3 mesiace, ak chcem, aby bol so mnou rozviazaný pracovný pomer zo strany zamestnávateľa. S tým som ale nepočítala. Keďže mi predtým oznámili, že prácu pre mňa mať nebudú, nezabezpečila som si opateru detí. Výpovednú lehotu 3 mesiace som tak nemohla splniť, kedže som musela zostať pre deti a takto som musela podpísať ukončenie pracovného pomeru dohodou. Je to v poriadku? Zdá sa mi to nefér. Čitateľka Marcela

Právnička radí: Dohoda o skončení pracovného pomeru je pravdepodobne  uzatvorená z dôvodu organizačných zmien, preto sa aj zamestnávateľ v dohode zaviazal k vyplateniu odstupného, ktoré je stanovené ako násobok priemernej mesačnej mzdy. Výška odstupného závisí od doby trvania pracovného pomeru. 

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z tzv. organizačných dôvodov odstupné:
- ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako 2 roky, má nárok na odstupné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku,
- ak pracovný pomer zamestnanca trval  najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov, má nárok na dvojnásobok jeho priemerného mesačného zárobku,
- ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov, má nárok na trojnásobok jeho priemerného mesačného zárobku,
- ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov,  má nárok na štvornásobok jeho priemerného mesačného zárobku, 
- ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 20 rokov, zamestnanec má nárok na päťnásobok jeho priemerného mesačného zárobku. 

Priemerný mesačný zárobok sa určuje zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku a ak zamestnanec v tomto období nepracoval, použije sa suma pravdepodobného zárobku, ktorý by zamestnanec zrejme dosiahol v tomto období.


Prečítajte si tiež: Vášmu bývalému zamestnávateľovi by ste mali byť vďačný: Za toto!​


V dohodách o skončení pracovného pomeru sa  zvyčajne uvádza vyčíslenie nároku zamestnanca na odstupné len určením násobku priemernej mesačnej mzdy. Nie je zvykom uvádzať aj konkrétnu sumu. Rovnako sa postupuje aj v prípade preplatenia nároku na nevyčerpanú dovolenku a neuvádza sa, koľko dní tento nárok predstavuje. Údaj o nevyčerpanej dovolenke eviduje zamestnávateľ vo svojom systéme mzdového účtovníctva. Tento údaj si však môže vypočítať aj zamestnanec, resp. tento údaj býva uvedený aj na výplatných páskach. Nárok na dovolenku  môže zamestnancovi oznámiť aj personálne  oddelenie, i keď zamestnávateľovi takáto povinnosť výslovne zo zákona nevyplýva.

Potvrdenie o zamestnaní (tzv. zápočtový list)  je zamestnávateľ povinný vydať pri skončení pracovného pomeru; ak ho zamestnávateľ nevydal hneď, je vhodné zamestnávateľa kontaktovať, najprv neformálne napríklad cez personálne oddelenie a urgovať  jeho vydanie. Ak zamestnávateľ nevydá zápočtový list, možno sa obrátiť na inšpektorát práce.

Platnosť čitateľkinej dohody o skončení pracovného pomeru nie je pravdepodobne spochybniteľná a nemožno ju považovať za uzatvorenú pod nátlakom, lebo zamestnankyňa k jej podpisu bola donútená okolnosťami na jej strane, kedy nemala možnosť chodiť do práce po ukončení rodičovskej dovolenky. Ak počas trvania rodičovskej dovolenky došlo k zrušeniu pracovného miesta a zamestnávateľ nemá  možnosť zamestnankyňu ďalej zamestnávať, môže sa so zamestnankyňou dohodnúť na skončení dohodou alebo jej môže dať výpoveď, pričom ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa  končí uplynutím výpovednej doby. Počas výpovednej doby pracovný pomer trvá a zamestnanec je povinný chodiť do práce  a vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy, za čo mu prináleží mzda, ale zamestnávateľ nemá povinnosť upozorniť zamestnanca na to, že počas výpovednej doby musí chodiť do práce, preto dohodu nemožno považovať za podpísanú pod nátlakom.  

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
11.08.2016  |  Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
5.0/5 (3 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates