Okamžitá výpoveď: Toto sú dôvody, pre ktoré vás môže zamestnávateľ hneď prepustiť

Okamžité skončenie pracovného pomeru je výnimočný spôsob skončenia pracovného pomeru. Ide o jednostranný právny úkon zamestnávateľa, ktorý je účinný okamihom doručenia jeho písomného vyhotovenia zamestnancovi.

 

 


 

 

V oznámení o okamžitom skončení musí byť uvedený dôvod skončenia a tento dôvod nie je možný dodatočne meniť. Zamestnávateľ môže so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer len z dôvodov uvedených v zákone, a to ak zamestnanec

a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,

b) porušil závažne pracovnú disciplínu.

Oznámenie o okamžitom skončení musí obsahovať označenie zamestnanca, skutkové vymedzenie dôvodu okamžitého skončenia tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným a dôvod nemožno dodatočne meniť  a  dátum a miesto vyhotovenia a podpis zamestnávateľa.


Prečítajte si tiež: Pozor na ústa: Toto je 5 viet, ktoré by ste nemali vysloviť, keď je váš šéf nablízku


Oznámenie musí byť doručené zamestnancovi do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa zamestnávateľ o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, kedy tento dôvod vznikol.

Vzor oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru nájdete tu.

Zdielať článok na Facebooku
28.11.2016  |  Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
5.0/5 (1 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates