Dostala som výpoveď a som tehotná: Ako mám postupovať?

V januári 2015 som nastúpila na trvalý pracovný pomer na dobu určitú. O rok, v januári 2016 mi bol TPP predlžený opäť len na dobu určitú (1 rok). Zamestnávateľ mi dal práve výpoveď a ja som zistila, že som tehotná. Viem, že nie som v ochrannej lehote, keďže pracujem na dobu určitú, len neviem, ako po skončení TPP postupovať. Ako tehotnú ma nikto nezamestná, preto sa pýtam - isť na úrad prace? Budem evidovaná až do pôrodu? Budem mat vôbec nárok na materskú, keď som bola nezamestnaná a evidovaná na úrade prace? Pripadne kam, na aké organy a úrady sa mam obrátiť? (Sociálna poisťovňa, úrad práce, zdravotná poisťovňa.....). Čitateľka Lucia

Právnička radí: Za ochrannú dobu  sa v zmysle ustanovenia §  64 Zákonníka  práce okrem iného považuje doba, kedy je zamestnankyňa tehotná, a to bez ohľadu na  skutočnosť, či zamestnankyňa pracuje  na základe pracovnej zmluvy na dobu určitú alebo na dobu neurčitú. V takomto prípade je dôležité určiť, o aký dôvod výpovede sa jedná a či sa zamestnankyňa považuje za tehotnú aj v zmysle ustanovení Zákonníka práce.

V čase, kedy je zamestnankyňa tehotná, jej zamestnávateľ nemôže dať výpoveď. 

Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi

a) z dôvodov ustanovených

1. v § 63 ods. 1 písm. a)  Zákonníka práce v prvom bode,

2. v § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce  druhom bode v dobe, keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky, a v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu,

b) z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke a o zamestnanca na rodičovskej dovolenke ( § 166 ods. 1); ak je daná zamestnankyni alebo zamestnancovi výpoveď z tohto dôvodu pred nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku tak, že by výpovedná doba uplynula v čase tejto materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, skončí sa výpovedná doba súčasne s materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou,

c) pre iné porušenie pracovnej disciplíny [ § 63 ods. 1 písm. e)], ak nejde o tehotnú zamestnankyňu alebo ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke alebo zamestnankyňu a zamestnanca na rodičovskej dovolenke,

d) ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona.

Tehotná zamestnankyňa na účely Zákonníka práce je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie.

Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.

 Ak v tomto prípade bola výpoveď daná začiatkom ochrannej doby, preto je potrebné, aby zamestnankyňa následne oznámila zamestnávateľovi, že je tehotná. Ak sa nejedná o prípad, na ktorý sa nevzťahuje zákaz výpovede, podľa pracovný pomer by sa mal skončil až uplynutím posledného dňa ochrannej doby, ale keďže sa jedná o pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, k jeho skončeniu dôjde uplynutím dojednanej doby.

O možnostiam a postupe zamestnanca po skončení pracovného pomeru sa dočítate v tomto článku.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

 

Zdielať článok na Facebooku
27.07.2016  |  Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates