7 najčastejších chýb, ktoré robia manažéri: Kvôli tomuto odchádzajú aj dobrí zamestnanci

Manažérske zručnosti a schopnosti sú kľúčovým faktorom úspechu pri riadení tímu. Bez ohľadu na odvetvie a veľkosť firmy sa manažéri často stretávajú s rôznymi výzvami, ktoré môžu ovplyvniť výkon ich zamestnancov. Avšak, niekedy sa oni sami dopúšťajú rôznych chýb, ktoré môžu negatívne ovplyvniť produktívnosť a spokojnosť tímu. Často to dokonca dospeje až do štádia, kedy zamestnanie opúšťajú aj šikovní ľudia, ktorí takéto chyby nechcú dlhšie tolerovať.

Viete, ktoré manažérske chyby patria k najčastejším a zároveň aj k tým najhorším? Zväčša ide o týchto 7, ktoré na pracovisku nemajú čo hľadať. 

Nedostatočná komunikácia

Môže ísť o nedostatok jasných pokynov, spätnej väzby alebo informácií o cieľoch a očakávaniach. Problémom tiež môže byť to, že manažéri nepočúvajú svojich zamestnancov a ignorujú ich nápady a názory. Riešením je efektívna, otvorená a pravidelná komunikácia prostredníctvom stretnutí, e-mailov alebo iných komunikačných nástrojov. 

Nedostatok motivácie

Manažéri často predpokladajú, že zamestnanci budú automaticky motivovaní platom alebo plnením pracovných úloh, čo však nie je vždy pravda. Nedostatok ocenenia či uznania, chýbajúce príležitosti na rozvoj alebo nezmyselné príkazy môžu viesť k strate motivácie a produktivity ľudí. Je dôležité, aby sa vo svojej práci cítili dobre, angažovane a podporovane, inak bude ich spokojnosť neustále klesať. 

Slabá podpora 

Mnohí manažéri sa primárne zameriavajú na dosiahnutie výsledkov a zabúdajú na dôležitosť podpory a mentorstva pre svojich zamestnancov. Nemajú na ľudí čas, nedávajú im spätnú väzbu a viac sa sústreďujú len na seba a úspech firmy. Pokiaľ sa zamestnanci nebudú cítiť spokojne a motivovane, budú si hľadať nové a lepšie pracovné miesto. 

Chýbajúca flexibilita 

V dnešnej rýchlo sa meniacej spoločnosti je kľúčové mať schopnosť byť flexibilným a adaptovať sa k novým situáciám. Niektorí manažéri však trvajú na starých spôsoboch práce a odmietajú meniť postupy a stratégie. Táto neochota prispôsobiť sa novým trendom a inováciám môže brániť rozvoju tímu a firmy ako celku. Je dôležité byť otvorený a ochotný skúsiť nové veci  či podporovať inovácie v tíme.

Zle nastavené ciele

Ak sú ciele nejasné, neuskutočniteľné alebo nezodpovedajú potrebám a schopnostiam tímu, môže to viesť k frustrácii a strate motivácie. Rovnako tak, ak sú ciele príliš jednostranné a zamerané iba na výsledky bez zohľadnenia záujmov a rozvoja zamestnancov, môže to viesť k vyhoreniu a nízkej spokojnosti tímu. Dobrí manažéri by mali nastaviť vyvážené ciele, ktoré zohľadnia nielen výsledky, ale aj spokojnosť zamestnancov.

Preťažovanie zamestnancov

Manažéri majú tendenciu nadmieru zaťažovať svojich zamestnancov, čo vedie k nadmernému stresu, vyhoreniu a zníženej produktivite. Pracovný život zamestnancov by mal byť vyvážený, aby si zachovali energiu, motiváciu a dobré zdravie. Zamestnávatelia a lídri by preto mali zabezpečiť prostredie, ktoré bude pre jednotlivcov udržateľné a nebude negatívnym spôsobom vplývať na ich životy. 

Nedostatočné možnosti na rozvoj 

Keď členovia tímu cítia, že nemajú príležitosti na profesionálny rast a rozvoj svojich schopností, môže to viesť k ich nespokojnosti a stagnácii. Manažéri by mali mať záujem o rozvoj svojich zamestnancov a poskytovať im príležitosti na vzdelávanie, rozvoj ich zručností alebo na mentorstvo. Odrazí sa to na lepšej atmosfére vo firme, ale predovšetkým na vyššej spokojnosti ľudí. 

Ak ste manažérom a máte pod sebou ľudí, vyvarujte sa týmto chybám. Inak si koledujete o to, že prídete o dobrých zamestnancov, ktorí odídu radšej ku konkurencii s lepšími podmienkami.

Na Kariéra.sk si môžete vybrať zo stoviek voľných pracovných miest, stačí zadať odvetvie a lokalitu, v ktorej si hľadáte prácu. Taktiež sa môžete pridať do Facebook skupiny Práca a brigády - Slovensko a zahraničie / KARIERA.SK, vďaka ktorej pravidelne dostanete informácie o voľných pracovných pozíciách. Môžete si tiež vytvoriť Agenta na portáli Kariéra.sk. Vďaka službe Agent dostanete na váš email nové ponuky práce podľa vašich kritérií. Nemusíte tak prezerať denne stovky ponúk, Agent ich prezrie za vás.

Viac o téme: Zamestnanci Manažér Chyby
  • Autor: © Zoznam/vargova
  • Zdroj: Foto: Getty, RED

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy