Dostali ste výpoveď? Zistite si výšku odstupného!

Vo firme pracujem od 1. septembra 2009. Dňa 16. júna 2014 som dostal výpoveď s výpovednou dobou dva mesiace . Započítava sa výpovedná doba do dĺžky odpracovaných rokov a mám teda nárok na 2-mesačné odstupné alebo sa pre výpočet odstupného počíta dĺžka odpracovaných rokov k dátumu doručenia výpovede?

 

Poradňa: Ak sa má pracovný pomer skončiť výpoveďou alebo dohodou z dôvodu nadbytočnosti,  t.j. podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b)  Zákonníka práce, zamestnanec má nárok na odstupné.

Ak sa pracovný pomer z vyššie uvedeného dôvodu končí výpoveďou, zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné, ktorého výška sa určí podľa dĺžky trvania pracovného pomeru, a to:

a) jedného priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Počas výpovednej doby pracovný pomer trvá a pre určenie výšky odstupného je teda rozhodujúce celkové trvania pracovného pomeru, ktorý sa skončí až uplynutím výpovednej doby.

Ak sa pracovný pomer zamestnanca končí z dôvodu nadbytočnosti dohodou, zamestnancovi patrí odstupné vo výške:

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Dĺžka trvania pracovného pomeru ku dňu doručenia výpovede je rozhodujúca pre určenie trvania výpovednej doby. Ak je zamestnancovi daná výpoveď z dôvodu nadbytočnosti, jeho výpovedná  doba bude trvať:

a) dva mesiace, ak pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,

b) tri mesiace, ak pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

Ak sa zamestnanec domnieva, že boli jeho práva porušené, môže sa obrátiť na  miestny príslušný inšpektorát práce; ak ani v takom prípade zamestnávateľ nezjedná nápravu, zamestnanec sa môže domáhať plnenia povinností zamestnávateľa na súde.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.
 

Zdielať článok na Facebooku
31.07.2014  |   Zdroj: Poradňa, Foto: Thinkstock.com
Hodnotenie článku:
5.0/5 (2 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin