Výpoveď počas rodičovskej dovolenky. Je možná alebo nie?

Zamestnávame predavačku na dobu neurčitú. Momentálne je na rodičovskej dovolenke, dieťa má približne dva roky. Pre neuspokojivé výkony zvažujeme rozviazanie pracovného pomeru. Sú nejaké možnosti výpovede okrem výpovede dohodou? Ak áno, je nutné vyplatenie odstupného? V prípade, že by sme navrhli postup dohodou a zamestnanec by to odmietol a dal sa na PN-ku, čo viem, že je veľmi častý krok od zamestnancov. Ako máme postupovať?

 

Poradňa: Rodičovská dovolenka  je ochrannou dobou, počas ktorej nie je možné  dať zamestnancovi výpoveď, ale pracovný pomer môže skončiť dohodou.

Ukončenie pracovného pomeru dohodou so zamestnankyňou na rodičovskej dovolenky aj po skončení závisí od dojednania oboch strán, zamestnankyňa s týmto návrhom  nemusí súhlasiť a je na zamestnávateľovi, či jej ponúkne odstupné a aké argumenty použije pri rokovaní. V dohode musí byť uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru len keď o to požaduje zamestnanec alebo ak sa pracovný pomer končí z tzv. organizačných dôvodov alebo  z dôvodu dlhodobej straty zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon práce.

Skončenie pracovného pomeru so zamestnankyňou po skončení rodičovskej dovolenky je, okrem dohody, možné aj výpoveďou alebo okamžitým skončením. Výpovedné dôvody a dôvody okamžitého skončenia sú uvedené v článku Výpoveď a hodinová výpovedď. V čom je rozdiel?

Ak sa pracovný pomer skončí dohodou, počas rodičovskej dovolenky alebo aj po jej ukončení,  nárok zamestnankyne na odstupné závisí od dôvodu skončenia pracovného pomeru. Kedy vzniká nárok na odstupné je uvedené v článku Môžem dostať odstupné a odchodné naraz?

Ak má zamestnankyňa neuspokojivé pracovné výsledky, z vyššie uvádzaných výpovedných dôvodov prichádza do úvahy dôvod podľa ust. § 63 ods. 1  písm d) d) bod 4 Zákonníka práce, t.j. že zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil. Ak sa pracovný pomer skončí výpoveďou z uvedeného dôvodu, zamestnanec nemá nárok na odstupné.  

Ak bude zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného, je možná iba dohoda o skončení pracovného pomeru, výpoveď z vyššie uvedeného dôvodu nie je prípustná. Počas prvých desiatich dní PN vypláca zamestnávateľ zamestnancovi náhradu príjmu, od 11-teho dňa má zamestnanec nárok na nemocenské od Sociálnej poisťovne.  

Ak má zamestnávateľ podozrenie z účelového využívania práceneschopnosti, môže, a to už do 1. dňa trvania práceneschopnosti (PN), dať podnet Sociálnej poisťovni na kontrolu dodržiavania liečebného režimu. Ak sa zistí, že zamestnankyňa  porušuje liečebný režim, počas prvých desiatich dní trvania PN, ide o porušenie jednej zo základných povinností zamestnanca podľa ust. § 81 písm. d) Zákonníka práce a súčasne zamestnankyňa stráca nárok na náhradu príjmu a od 11-teho dňa trvania PN stráca nárok na nemocenské.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

 

Zdielať článok na Facebooku
15.07.2014  |  Foto: Photl.com, Zdroj: Poradňa
Hodnotenie článku:
5.0/5 (2 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin