Kedy sa skončí pracovný pomer?

poradnaporadna

Potrebovala by som poradiť ohľadom výpovede. Pracujem 10 rokov v jednej firme, kde mi z dôvodu rekonštrukcie bol ukončený prac. pomer na 3 mesiace. Po ukončení stavebných úprav, mi bola vystavená nová prac. zmluva s nástupom do zamestnania 1.4.2012 na dobu neurčitú so skúšobnou dobou 2/3 mesiace. Nastáva tu pre mňa istý problém. Našla som si prácu, ktorá by bola pre mňa viac zárobková, kde by som mala nastúpit asi od 13.augusta. Môžem dať firme okamžitú výpoved? Môžu mi ju aj zamietnúť? Ak áno, ako by som mala postupovať? Nová práca bude pre mňa aj zaujímavejšia ako tá predošlá.

Poradňa: K prvej časti problému uvedeného v čitateľskej otázke len uvedieme, že v prípade rekonštrukcie miesta pracoviska nemusí hneď dochádzať k skončeniu pracovného pomeru a ak áno, tento dôvod považujeme za dôvod výpovede, pri ktorom vzniká zamestnancovi nárok na odstupné, ak sa rozhodne pre skončenie pracovného pomeru dohodou (t.j. ak je daná zamestnancovi výpoveď a zamestnanec požiada o skončenie pracovného pomeru dohodou ešte pred začiatkom plynutia výpovednej doby).

 

Ohľadom skončenia pracovného pomeru uvádzame, vzhľadom na skutočnosť, že skúšobná doba už uplynula, že najrýchlejším spôsobom skončenia pracovného pomeru je v tomto prípade samozrejme dohoda so zamestnávateľom, ale zamestnávateľ nie je povinný žiadosti zamestnanca o skončenie pracovného pomeru dohodou vyhovieť.

 

Podľa Zákonníka práce existuje okamžité skončenie pracovného pomeru, na to ale musia byť na strane zamestnanca vážne dôvody presne uvedené v Zákonníku práce, v prípade, ak zamestnanec podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu alebo ak zamestnávateľ zamestnancovi nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, alebo ak je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

 

Ak nie sú dané dôvody na okamžité skončenie poracovného pomeru, zamestnanec môže skončiť pracovný pomer na základe výpovede z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, kedy sa pracovný pomer skončí až uplynutím výpovednej doby.

 

Ak má zamestnanec záujem skončiť pracovný pomer čo najskôr, v prvom rade by mal požiadať zamestnávateľa o skočenie pracovného pomeru dohodou. Ak zamestnávateľ jeho žiadosti nevyhovie, zamestnanec môže dať výpoveď aj bez uvedenia dôvodu a pracovný pomer sa skončí uplynutí výpovednej doby. Dĺžka výpovednej doby zavisí od dĺžky trvania pracovného pomeru. V zmysle ustanovenia § 62 Zákonníka práce, ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je jeden mesiac. Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace. V konkrétnom prípade zamestnankyňa pracuje u zamestnávateľa na základe pracovného pomeru od 1.4.2012.

 

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Z uvedeného vyplývy, že ak zamestnankyňa doručí výpoveď v priebehu mesiaca júl, výpovedná doba začne plynúť od 1.8. a pracovný pomer sa skončí k 31.8.

23.07.2012

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Viac o téme: Skoncenie pracovneho pomeru
  • Autor: © Zoznam

Súvisiace články