Ako čo najskôr skončiť pracovný pomer

Chcel by som sa opýtať, ak by som chcel u zamestnávateľa ukončiť pracovný pomer, ku ktorému najbližšiemu dňu by to bolo možné, resp. koľko dní dopredu mu musím predložiť žiadosť o ukončenie pracovného pomeru, ak mám uzavretú pracovnú zmluvu na dobu určitú do 30.9.2012.

Poradňa: Podľa Zákonníka práce existuje okamžité skončenie pracovného pomeru, na to ale musia byť na strane zamestnanca vážne dôvody presne uvedené v Zákonníku práce, v prípade, ak zamestnanec podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu alebo ak zamestnávateľ zamestnancovi nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, alebo ak je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

 

Ak nie sú dané dôvody na okamžité skončenie poracovného pomeru, zamestnanec môže skončiť pracovný pomer na základe výpovede z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, kedy sa pracovný pomer skončí až uplynutím výpovednej doby. Zamestnanec môže tiež požiadať zamestnávateľa o skončenie pracovného pomeru dohodou, ale zamestnávateľ nie je povinný žiadosti zamestnanca vyhovieť.

 

Ak má zamestnanec záujem skončiť pracovný pomer čo najskôr, v prvom rade by mal požiadať zamestnávateľa o skočenie pracovného pomeru dohodou. Ak zamestnávateľ jeho žiadosti nevyhovie, zamestnanec môže dať výpoveď aj bez uvedenia dôvodu a pracovný pomer sa skončí uplynutí výpovednej doby. Dĺžka výpovednej doby zavisí od dĺžky trvania pracovného pomeru. V zmysle ustanovenia § 62 Zákonníka práce, ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je jeden mesiac. Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace.

 

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Z uvedeného vyplývy, že ak zamestnanec doručí výpoveď v priebehu mesiaca júl, výpovedná doba začne plynúť od 1.8. a pracovný pomer sa skončí k 31.8. , ak zamestnanec u zamestnávateľa pracuje menej ako jeden rok, alebo k 30.9. ak zamestnanec u zamestnávateľa pracuje jeden rok a viac, t.j. jeho výpovedná doba bude 2 mesiace. Ak je pracovný pomer dojednaný na určitý čas, skončí sa uplynutím dojednanej doby, t.j. v tomto konkrétnom prípade k 30.9.

23.07.2012

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
23.07.2012  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates