Skončenie pracovného pomeru: výpoveď alebo dohoda?

Mnoho ľudí si stále mýli ukončenie pracovného pomeru výpoveďou a ukončenie pracovného pomeru dohodou. Pritom medzi nimi existujú zásadné rozdiely.

Otázka: 12.3.2012 som zamestnávateľovi poslala výpoveď ku dňu 1.4.2012.

17.3.2012 (sobota) prišla šéfka do predajne s tým, že sa robí inventúra a povedala mi, že od pondelka už nemám nastupovať do prace, ale nedala mi žiadne papiere, ani podpísanú výpoveď.

19.3.2012 som začala PN a šéfka mi telefonicky oznámila, že mi nemôže podpísať výpoveď, keď maródujem, tak som PN ukončila k 31.3.2012, tzn. že od 1.4.2012 som mohla nastúpiť do práce. Ale keď som 31.3.2012 volala zamestnávateľovi, že kedy dostanem papiere, tak mi ekonómka oznámila, že šéfka je odcestovaná, a výpoveď ešte nemám ani podpísanú. Že všetko budem mat až 10.4.2012.

Tak od 2.4.2012 som bola zase PN do 11.4.2012. Obidve PN som doručila zamestnávateľovi poštou, mám o tom aj doklad - podacie lístky. Keď som 11.4.2012 znovu volala do firmy, tak šéfka mi oznámila, že výpoveď už mam podpísanú, a že dnes (11.4.) mi posielajú potrebné papiere.

Dnes 16.4. 2012 mi prišla "Dohoda o skončení prac. pomeru § 60 ZP)" s tým, že mám podpísať, že prac. pomer končí dňom 1.4.2012. Toto je celý môj problém, prosím, poraďte mi ako mam ďalej postupovať.

Poradňa: 

Plynutie výpovednej doby

Ak ste doručili zamestnávateľovi výpoveď, výpovedná doba Vám začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku. Povinnosť zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.

Dĺžka výpovednej doby závisí od trvania pracovného pomeru, ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace. Ak Váš pracovný pomer trval ku dňu doručenia výpovede menej ako jeden rok, výpovedná doba je jeden mesiac.

 

Výpoveď je jednostranný právny úkon

Ak dal zamestnanec zamestnávateľov výpoveď, nie je potrebné uzatvárať dohodu o skončení pracovného pomeru. Výpoveď je jednostranný právny úkon a je potrebné ho zamestnávateľovi doručiť, nie je však potrebné žiadne ďalšie schvaľovanie zo strany zamestnávateľa. V tejto súvislosti upozorňujeme, že i keď v čitateľskej otázke je uvedené, že výpoveď bola „ ku dňu 1.4.“, takéto určenie vo výpovedi nie je možné, práve z dôvodu plynutia výpovednej doby. Ak chce zamestnanec skončiť pracovný pomer k určitému dátumu, môže tak urobiť, ale len dohodou so zamestnávateľom.

 

Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru, bude zaradený do evidencie nasledujúcim dňom po ukončení zamestnania, ak však požiada o zaradenie do evidencia až po uplynutí 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia zamestnania, bude zaradený až dňom osobného podania žiadosti.

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, v praxi často nazývané aj ako zápočtový list a uviesť v ňom najmä dobu trvania pracovného pomeru, druh vykonávaných prác, či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, údaje o výške mzdy, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a údaje potrebné pre výpočet podpory v nezamestnanosti.

Viac informácii o postupe pri zaradení uchádzača o zamestnanie do evidencie na úrade je zverejnených na stránke úradu na http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=12838

19.04.2012

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
20.04.2012  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates