V skúšobnej dobe sa pracovný pomer skončí aj počas PN-ky

Dňa 10. septembra 2013 som nastúpil do zamestnania. Dostal som aj pracovnú zmluvu na skúšobnú dobu tri mesiace. Dňa 13. septembra som ochorel a som dočasne na PN-ke. Môj zamestnávateľ mi listom oznámil, že ku dňu 17. septembra 2013 využil ustanovenie paragrafu 72 ods. 1 ZP a končí pracovný pomer v skúšobnej dobe. Postupoval zamestnávateľ podľa Zákonníka práce?

 

Poradňa: V čase, ked je zamestnanec uznaný lekárom za dočasne prácenechopného, požíva zamestnanec zvýšenú ochranu pred výpoveďou a v niektorých prípadoch je výpoveď zakázaná. Počas skúšobnej doby je situácia odlišná a rovnako tak aj v prípade pracovného pomeru na dobu určitú.

V prípade opísanom v čitateľskej otázke zamestnanec uvádza, že mal pracovnú zmluvu na skúšobnú dobu tri mesiace. V takom prípade je otázne, či bola pracovná zmluva uzatvorená na tri mesiace na dobu určitú alebo či v nej bola dojednaná skúšobná doba v trvaní tri mesiace. Budeme vychádzať z predpokladu, že v pracovnej zmluve bola dojednaná skúšobná doba tri mesiace.

Skúšobná doba môže byť dojednaná s bežnými zamestnancami najviac v trvaní tri mesiace, pričom  sa však automaticky zo zákona predlžuje aj  o čas trvania prekážok v práci na strane zamestnanca.

Zákonník práce rozlišuje niekoľko spôsobov skončenia pracovného pomeru, ku  ktorým patrí okrem iného výpoveď,  skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe a skončenie pracovného pomeru dojednaného na dobu určitú.  V zmysle ustanovenia § 64 platí počas trvania PN zákaz výpovede. Takéto obmedzenie neplatí pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe, kedy môže zamestnávateľ, v zmysle ustanovenia § 72 ods. 1 Zákonníka práce skončiť pracovný pomer počas trvania skúšobnej doby bez uvedenia dôvodu alebo z akéhokoľvek dôvodu, a to  aj počas trvania práceneschopnosti.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
31.10.2013  |  Foto: Photl.com, Zdroj: Poradňa
Hodnotenie článku:
5.0/5 (2 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin