Dovolenka nasilu: Môže vás zamestnávateľ prinútiť vziať si voľno?

Pracujem v nepretržitej prevádzke a zamestnávateľ sa rozhodol, že odstaví výrobu (nie z technických príčin) na 5 dní. Podľa rozpisu mám v tom čase odpracovať 3 dni a pripadá mi tam aj jeden sviatok, zamestnávateľ ma však núti vziať si na toto obdobie dovolenku. To mi ale nevyhovuje: jednak z dôvodu, že mi tým vznikne nedostatok dovolenky a zároveň prídem o príplatok za sviatok. Je možné, aby mi zamestnávateľ za tieto dni uhradil mzdu bez nutnosti čerpať dovolenku alebo náhradné voľno, nakoľko ja do práce ísť mám a zároveň chcem, no nie je mi to umožnené? Čitateľ Tomáš

Právnička radí: Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ, musí ale dodržať zákonom stanovený postup:

- prerokovať čerpanie dovolenky so zamestnancom,

- požiadať zástupcu zamestnancov o schválenie plánu dovoleniek,

- určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca, t.j, napr. práceneschopnosť a pod.

- zostaviť plán dovoleniek tak, aby zamestnanec mal možnosť vyčerpať dovolenku vcelku a do konca kalendárneho roka,

- prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca,

- určiť čerpanie dovolenky tak, aby aspoň jedna časť dovolenky bola v trvaní najmenej dva týždne, ak sa so zamestnancom nedohodnú inak,

- čerpanie dovolenky oznámiť zamestnancovi najneskôr 14 dní vopred


Prečítajte si tiež: Finančný plán pre tých, ktorí zarábajú málo: Takto si aj vy našetríte až 1 456 eur


Hromadné čerpanie dovolenky môže zamestnávateľ určiť len na základe dohody so zástupcami zamestnancov a ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov a zlučiteľné so záujmom zamestnancov, a to najviac v trvaní 2 týždne.

Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ môže konať samostatne.

 Ak zamestnávateľ neurčí čerpanie dovolenky v dostatočnom časovom  predstihu a neumožní zamestnancovi pracovať, nejedná sa o dovolenku ale o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, za ktorú má zamestnanec nárok na náhradu  mzdy.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
08.05.2017  |  Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
1.8/5 (6 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates