Líder musí byť inšpiráciou pre ostatných

Líder by mal byť vnímaní ako najlepší z pracovníkov a zároveň ako jeden z nich. Jeho štýl vedenia závisí od vzniknutej situácie. V krízovej je napríklad najvhodnejšie použiť autokratický, kontrolórsky alebo transakčný prístup.

Leadership v preklade vodcovstvo alebo schopnosť viesť je proces inšpirovania ľudí k vynakladaniu ich najlepších schopností a síl k dosiahnutiu požadovaných výsledkov.

Lídri, sú teda vnímaní ako ľudia, ktorí určujú smer a získavajú iných pre to, aby ich nasledovali. Snažia sa získať ich oddanosť k danej veci a motivujú ich k dosiahnutiu stanovených cieľov. Od lídra sa očakáva, že bude schopný jasne definovať úlohu, aby skupina vedela, čo presne sa od nej vyžaduje. Bude robiť všetko preto, aby boli stanovené ciele dosiahnuté a bude udržiavať v skupine efektívne vzťahy, ktoré prispejú k plneniu úloh.

„Pod udržiavanie efektívnych vzťahov patrí motivácia. Avšak ľudia sú rôzni a každý potrebuje iný typ motivácie a prístupu.  Tak isto aj každý líder je osobitý a vedie svojich nasledovníkov iným spôsobom,“ hovorí Silvia Langermann z coaching-poradna.sk

Na základe výskumov zameraných na leadership sa za základnú črtu pri určovaní typov lídrov považuje práve ich prístup a teda ich štýl vedenia.

Podľa toho boli vytvorené  štyri základné skupiny:

 1. Charizmatický/necharizmatický líder
  Charizmatický líder sa spolieha na svoju osobnosť, inšpiratívne kvality a autu. Je dobrý komunikátor a vizionár orientovaný na úspech. Premyslene na seba berie vykalkulované riziko.

  Na druhej strane jeho necharizmatický líder sa spolieha na svoje znalosti a overené know-how. Má autoritu, chladný, analytický prístup k problémom a využíva tichúnenápadnú kontrolu.

 2. Autokratický/demokratický líder
  Autokratický líder využíva svoje postavenie na presadzovanie svojich rozhodnutí. Čo povie, to musia podriadení urobiť.

  Naopak, typ demokrata povzbudzuje ľudí, aby sa podieľali na rozhodovaní.

 3. Transakčný/transformačný líder
  Transakčný líder ponúka svojim zamestnancom za ochotu vyhovieť mu peniaze, prácu a istoty.

  Oproti nemu, transformačný líder ponúka úsilie o náročnejšie ciele.

 4. Líder uskutočnovateľ/kontrolór

„Dôležité však je uvedomiť si, že neexistuje ideálny typ lídra, pretože každá situácia si vyžaduje iný prístup, aby bola úloha efektívne vyriešená,“ hovorí Silvia Landermann.

Faktory, ktoré ovplyvňujú použitie konkrétneho štýlu sú napríklad:

 • typ organizácie
 • povaha úlohy
 • charakteristiky skupiny a samozrejme osobnosť lídra

V krízovej situácií je napríklad najvhodnejšie použiť prístup autokratický, kontrolórsky alebo transakčný, pretože v ňom má líder moc a formálnu podporu nadriadených a úloha, ktorú má so skupinou splniť je dobre štrukturovaná. Vtedy je lepšie ak priamo povie, čo treba robiť. Ak ale úloha nie je jasne štrukturovaná a úspech závisí na vedomí spoločného účelu a dobrej spolupráce, je lepšie použiť prístup zameraný na dobré vzťahy t.j demokratický, uskutočniteľný alebo transformačný.

„Ale bez ohľadu na to, aký typ prístupu líder používa, musí mať na pamäti tri základné požiadavky, ktoré budú na neho kladené zo strany nasledovníkov,“ dopĺňa Langermann z coaching-poradna.sk.

3 základné požiadavky na lídra:

 1. Musí spĺňať očakávania, pretože len tak si získa rešpekt a ochotu spolupracovať.
 2. Mal by byť v skupine vnímaný ako „najlepší z nich“, teda musí dokázať riadiť a prepájať odborné znalosti členov tímu. 
 3. Líder musí byť zároveň vnímaný ako „väčšina z nich“,  to znamená byť akýmsi stelením noriem a hodnôt, ktoré sú pre skupinu dôležité.
Zdielať článok na Facebooku
20.03.2013  |  Foto: Photl.com, Text:red., Zdroj: Coaching-poradna.sk
Hodnotenie článku:
3.0/5 (5 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin