Daňové priznanie 2024: Toto sú najdôležitejšie údaje, ktoré by ste nemali prehliadnuť

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: SITA

Začiatok roka sa vždy spája s daňovými priznaniami k dani z príjmov. Ak ste ho za rok 2023 zatiaľ ešte nepodali, máme pre vás praktické informácie o lehotách, dokedy by ste tak mali urobiť a o všetkých užitočných veciach, ktoré by ste mali poznať.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023 majú povinnosť podať fyzické osoby, ktorých celkové príjmy za rok 2023 presiahli sumu 2 461,41 eur. To zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. 

Dokedy je možné podať daňové priznanie k dani z príjmov?

Fyzické osoby podávajú daňové priznanie k dani z príjmov do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Za rok 2023 tak musíte urobiť do 2. apríla 2024. Vo väčšine prípadov je termín do konca marca, avšak 31. marec pripadá na nedeľu a 1. apríl je dňom pracovného pokoja, nakoľko v týchto dňoch budeme sláviť Veľkú noc. Do 2. apríla 2024 má daňovník zároveň povinnosť daň z príjmov aj zaplatiť. 

Odklad daňového priznania

Spomínanú lehotu na podanie daňového priznanie je možné predĺžiť, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Toto oznámenie musí byť podané najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, teda najneskôr 2.4.2024 na miestny príslušný daňový úrad, prípadne elektronicky. 

Oznámenie o predĺžení je možné podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva.

Lehota na podanie daňového priznania sa predlžuje najviac o tri celé kalendárne mesiace, pričom daňovník je povinný uviesť novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a zaplatí daň. Novou lehotou na podanie DP teda môže byť 30. apríl, 31. máj alebo 30. jún 2024. V prípade príjmov plynúcich zo zahraničia je možné túto lehotu predĺžiť až o 6 mesiacov, teda do 30. septembra 2024

Tlačivo na podanie daňového Galéria fotiek (2) Tlačivo na podanie daňového priznania. Zdroj: SITA

Termín na požiadanie o vykonanie ročného zúčtovania

Zamestnanci, ktorí mali v roku 2023 príjmy len zo záislej činnosti, môžu požiadať všetkých zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. Urobiť tak môžu najneskôr do 15. februára 2024

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane len od základu dane z príjmov zo závislej činnosti. Ak je základ dane daňovníka v roku 2023 rovný alebo je nižší ako 21 754,18 eur, nezdaniteľná časť je (21-násobok životného minima) suma 4 922,82 eur (410,24 eur mesačne).

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 21 754,18 eur, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 10 361,36 eur a jednej štvrtiny základu dane daňovníka. Ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa rovná nule.

Všetky podrobné informácie o podávaní daňového priznania k dani z príjmu nájdete na webe Finančnej správy.

Viac o téme: Daňové priznanie Podanie danoveho priznania
  • Autor: © Zoznam/siposova
  • Zdroj: Finančná správa | Foto: SITA

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy