Dôchodkový vek na Slovensku sa v roku 2024 zmení: Ako sa zvyšuje dôchodkový vek v ostatných krajinách EÚ?

Od roku 2021 platil zákon, podľa ktorého mali všetci poistenci stanovený vek odchodu do dôchodku. U mužov sa zohľadňoval iba dosiahnutý vek, u žien sa bral do úvahy aj počet vychovaných detí. Najväčšou zmenou je koniec zastropovania veku odchodu do penzie. Už ho nebude pevne určovať tabuľka, po novom ho určí takzvaný automat nadviazaný na strednú dĺžku dožitia. Dotkne sa to všetkých ľudí narodených od roku 1967. V roku 2024 sa ešte ľudí, ktorí chcú odísť do dôchodku, zmeny nedotknú.

Na Slovensku sa dôchodkový vek postupne predlžuje a je stanovený zákonom pre osoby narodené v roku 1966 a mladšie. U žien sa posudzuje počet vychovaných detí. Napríklad muži narodení v roku 1960 majú dôchodkový vek 63 rokov a potom sa každý rok zvyšuje o dva mesiace a muži narodení v roku 1966 majú dôchodkový vek 64 rokov. Ženy bez detí majú rovnaký dôchodkový vek ako muži. Ženy, ktoré vychovali dve deti, majú dôchodkový vek 63 rokov od roku narodenia 1961.

V dôsledku hospodárskych a demografických zmien sa vek odchodu do dôchodku zvyšuje aj v iných krajinách EÚ.

Belgicko
Do konca roka 2024 bude dôchodkový vek 65 rokov pre mužov aj ženy. V rokoch 2025 až 2029 je dôchodkový vek 66 rokov a od roku 2030 je dôchodkový vek 67 rokov.

Bulharsko
Vek odchodu do dôchodku pre mužov aj ženy sa postupne zbližuje a zvyšuje na 65 rokov. Po roku 2037 bude dôchodkový vek vychádzať z priemernej dĺžky života.

Česko

Vek odchodu do dôchodku sa každoročne zvyšuje podľa vopred dohodnutých pravidiel a očakáva sa, že do roku 2030 dosiahne 65 rokov pre mužov aj ženy (s deťmi aj bez detí).

Estónsko
Muži aj ženy majú v súčasnosti dôchodkový vek 64 rokov a 3 mesiace. Od roku 2017 sa vek odchodu do dôchodku postupne zvyšuje. Od roku 2026 bude dôchodkový vek 65 rokov. V nasledujúcich rokoch sa bude upravovať v závislosti od strednej dĺžky života.

Fínsko
Dôchodkový vek sa postupne zvyšuje každý rok o 3 mesiace a od roku 2027 bude dôchodkový vek 65 rokov.

Francúzsko
Súčasný dôchodkový vek je 62 rokov.

Chorvátsko
Dôchodkový vek pre mužov je 65 rokov a dôchodkový vek pre ženy v roku 2023 je 63 rokov a 3 mesiace. Dôchodkový vek žien sa postupne každý rok zvyšuje, aby od roku 2030 bol 65 rokov. V nasledujúcich rokoch sa bude vek odchodu do dôchodku meniť v závislosti od strednej dĺžky života.

Írsko
Vek odchodu do dôchodku je 66 rokov.

Taliansko
Vek odchodu do dôchodku je 67 rokov.

Cyprus
Vek odchodu do dôchodku je 65 rokov pre mužov aj ženy a od roku 2024 sa bude každých 5 rokov upravovať podľa strednej dĺžky života.

Litva
V roku 2023 je dôchodkový vek pre mužov 64 rokov a 6 mesiacov, pre ženy 64 rokov. Postupne sa však ďalej predlžuje na 65 rokov, čo bude dôchodkový vek pre mužov aj ženy od roku 2026.

Lotyšsko
Dôchodkový vek sa postupne zvyšuje o tri mesiace a od roku 2025 bude 65 rokov.

Luxembursko
Dôchodkový vek je 65 rokov.

Maďarsko
Od roku 2022 majú ľudia narodení v roku 1957 a neskôr dôchodkový vek 65 rokov.

Malta
Pre osoby narodené v rokoch 1956 až 1958 je dôchodkový vek 63 rokov, pre osoby narodené v rokoch 1959 až 1962 je dôchodkový vek 64 rokov a pre osoby narodené v roku 1962 a neskôr je dôchodkový vek 65 rokov.


Získajte späť chuť do života
Stretávajte sa s priateľmi, vráťte sa do práce a žite samostatne. Ďakujeme.
Reklama
Nemecko
Vek odchodu do dôchodku sa postupne zvyšuje na 67 rokov, čo sa bude týkať ľudí narodených v roku 1964 a neskôr. Dôchodkový vek medzi 65 a 66 rokmi sa každý rok zvyšuje o jeden mesiac a dôchodkový vek medzi 66 a 67 rokmi sa každý rok zvyšuje o dva mesiace.

Holandsko
Vek odchodu do dôchodku je 67 rokov od roku 2024 a v nasledujúcich rokoch sa bude upravovať podľa strednej dĺžky života.

Poľsko
Muži odchádzajú do dôchodku v 65 rokoch a ženy v 60 rokoch.

Portugalsko
Dôchodkový vek je 66 rokov a 4 mesiace a bude sa upravovať podľa strednej dĺžky života.

Rakúsko
Vek odchodu do dôchodku je 65 rokov pre mužov. Pre ženy bude dôchodkový vek 65 rokov od roku 2033, pričom sa bude postupne zvyšovať každý rok.

Rumunsko
Dôchodkový vek pre mužov je 65 rokov a pre ženy 62 rokov. Pre ženy sa vek odchodu do dôchodku postupne zvyšuje na 63 rokov od roku 2030.

Grécko
Dôchodkový vek sa líši podľa získanej doby poistenia a upravuje sa podľa očakávanej dĺžky života. V súčasnosti je dôchodkový vek 67 rokov pri 15 rokoch poistenia a 62 rokov pri 40 rokoch poistenia.

Slovinsko
Dôchodkový vek je 65 rokov.

Španielsko
Dôchodkový vek je 65 alebo 66 rokov v závislosti od dĺžky poistenia. Na odchod do dôchodku vo veku 65 rokov je potrebné získať najmenej 37 rokov a 9 mesiacov poistenia.

Švédsko
Dôchodkový vek sa postupne zvyšuje, od roku 2026 do roku 2028 bude 67 rokov a potom sa bude upravovať podľa strednej dĺžky života.

Na Kariéra.sk si môžete vybrať zo stoviek voľných pracovných miest, stačí zadať odvetvie a lokalitu, v ktorej si hľadáte prácu. Pre praktické tipy a súťaže sledujte Instagram profil Kariéra.sk. Taktiež sa môžete pridať do Facebook skupiny Práca a brigády - Slovensko a zahraničie / KARIERA.SK, vďaka ktorej pravidelne dostanete informácie o voľných pracovných pozíciách. Môžete si tiež vytvoriť Agenta na portáli Kariéra.sk. Vďaka službe Agent dostanete na váš email nové ponuky práce podľa vašich kritérií. Nemusíte tak prezerať denne stovky ponúk, Agent ich prezrie za vás.

Viac o téme: Dôchodok EU Peniaze
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Pravda, Eurostat, Foto: Getty, RED
 
Staršie správy
Staršie správy