52 % Slovákov a Sloveniek by zmenilo svoje rozhodnutie pri výbere školy a odbore štúdia. Tretina ľudí pracuje v inej oblasti, ako vyštudovala, problém je aj v nízkych platoch

Keď si vyberáme strednú alebo vysokú školu, niekedy sa nezamýšľame nad tým, čo môže priniesť dobré uplatnenie, ale aj zaujímavé platové ohodnotenie. Pri rozhodovaní sa riadime odporúčaniami pedagógov, rodičov alebo kamarátov, prípadne podľa nízkej náročnosti štúdia. Neskôr to ale mnohí ľudia ľutujú a najradšej by si vybrali iný odbor štúdia alebo vyučenia, než ktorý majú.

Viac ako polovica ľudí by si chcela vybrať iný odbor štúdia, než ktorý vyštudovala. Najčastejšími dôvodmi sú nezáujem a nízke platy

Vyplýva to z online prieskumu spoločnosti ResSOLUTION Group pre portál Kariéra.sk. Takmer 52 % z respondentov uviedlo, že ak by mohli zmeniť svoje rozhodnutie, vybrali by si iný odbor štúdia, než ten, ktorý majú. Najväčšie zastúpenie je medzi ľuďmi vo veku 35 až 54 rokov. Naopak, najmenej ľudí, ktorí by rozhodnutie zmenilo, je vo vekovej skupine 55 a viac rokov. Čo sa týka veľkosti miesta bydliska alebo dosiahnutého vzdelania, tam je zastúpenie jednotlivých skupín pomerne vyrovnané.

Ľudia strácajú záujem o to, čo vyštudovali

Z prieskumu vyplýva, že viac ako tretina opýtaných by si dnes vybrala iný odbor štúdia z dôvodu, že ich viac nezaujíma ten, ktorý vyštudovali. Urobilo by tak viac mužov ako žien. Môže to mať súvis aj s tým, že ženy častejšie zostávajú aj na tých pracovných pozíciách, ktoré ich úplne nenapĺňajú. Keďže ešte stále nemajú zaistené rovnocenné zaobchádzanie na trhu práce, niekedy si nemôžu vyberať a musia zostať aj v tejto práci.

Kvôli strate záujmu by si iný odbor vybralo takmer 42 % respondentov vo vekovej skupine 15 až 34 rokov. Mladšie ročníky túžia viac po kariérnom postupe či získavaní nových skúseností, preto častejšie striedajú svoju prácu. Ide o novodobý trend s názvom job hopping, teda preskakovanie z jedného zamestnania do druhého. Ak sa im na jednom mieste nepáči, nemajú problém vystriedať ho za iné.

Čo sa týka bydliska, najviac respondentov, ktorých viac nezaujíma odbor, ktorý vyštudovali, pochádza zo stredného Slovenska a z malého či stredného mesta. Ich zastúpenie je na úrovni takmer 40 %.

Problémom sú aj nízke platy

Druhým najčastejším dôvodom, prečo by si opýtaní Slováci vybrali iný odbor štúdia, sú nízke platy v odbore, v ktorom pracujú. Problém s tým má takmer 38 % žien. Najviac ich je vo vekovej kategórii 55 a viac rokov. Rodové rozdiely v odmeňovaní sú najvýraznejšie práve u starších žien, čo potvrdzujú aj nedávne analýzy údajov Národného štatistického úradu vo Veľkej Británii.

Tretina ľudí pracuje v inom odbore než v tom, ktorý vyštudovala

Až 32,6 % účastníkov výskumu uviedlo, že odbor ich štúdia nemá vplyv na prácu, ktorú vykonávajú, preto by uvítali možnosť zmeniť svoje rozhodnutie pri výbere štúdia. Z nedávneho prieskumu portálu Kariéra.sk rovnako vyplynulo, že až 37 % Slovákov pracuje v inom odbore než v tom, ktorý vyštudovali. Problém s tým majú hlavne muži a respondenti vo vekovej kategórii 35 až 54 rokov. Takmer polovica z nich pritom pochádza z veľkého mesta a väčšie zastúpenie majú obyvatelia západného Slovenska.

Medzi ďalšie dôvody na zmenu odboru štúdia patria nedostatočné uplatnenie v odbore na základe lokality, v ktorej respondenti žijú (22,5 %), málo pracovných príležitostí vo vyštudovanom odbore (19,1 %) a nezaujímavý odbor vzhľadom na aktuálnu situáciu (16,3 %).

*Prieskum realizovala spoločnosť ResSOLUTION Group v marci 2023 na reprezentatívnej vzorke 512 respondentov z internetovej populácie staršej ako 15 rokov.

  • Autor: © Zoznam/el
  • Zdroj: Foto: Getty, RED
 
Staršie správy
Staršie správy