Čaká vás pohovor v nemeckom jazyku? Toto sú najčastejšie otázky

Znalosť cudzích jazykov je na súčasnom pracovnom trhu jednou z najhlavnejších požiadaviek každého zamestnávateľa. Každý uchádzač o zamestnanie by sa mal dopredu informovať o využívaní cudzieho jazyka v budúcom zamestnaní. Po príprave na pohovor v anglickom jazyku vám ponúkame možnosť pripraviť sa naň v nemeckom jazyku.

Pred začiatkom prípravy na pohovor

„V rámci prípravy na pohovor treba brať do úvahy prostredie zamestnávateľa a jeho požiadavku na úroveň znalosti cudzieho jazyka pre konkrétnu pracovnú pozíciu a rovnako samotný typ pracovnej pozície,“ hovorí Dana Ondrišíková, majiteľka spoločnosti Personálne poradenstvo SK.

Ako ďalej radí Dana Ondrišíková, uchádzač by sa mal riadiť nasledovnými bodmi:

 1. Kontaktujte osobu, ktorá vás pozvala na pracovný pohovor a zistite od nej čo najviac informácií užitočných pre prípravu na pohovor.

 2. Zistite si tieto informácie:
 • Bude celý pohovor vedený v cudzom jazyku alebo bude aj časť v slovenčine?
 • Ako dlho bude trvať pracovný pohovor?
 • Na ktoré oblasti bude obsah pohovoru prioritne zameraný?
 • Koľko posudzovateľov bude prítomných na pracovnom pohovore? Aké je ich postavenie vo firme? Ktorí z nich nerozprávajú po slovensky?
 1. Zistite si, ako často budete v práci využívať cudzí jazyk, poprípade pri akých príležitostiach, s kým a v akej forme (v pasívnej písomnej forme alebo aktívnej každodennej ústnej komunikácii)?

 2. Naštudujte si príslušnú odbornú terminológiu v cudzom jazyku. Slovná zásoba závisí aj od oblasti pôsobenia zamestnávateľa a súčasne aj od konkrétnej pracovnej pozície uchádzača.

Príprava na pohovor
Zdrojov na prípravu pracovného pohovoru v cudzom jazyku je niekoľko. Využiť môžete rôzne webové stránky, knižné publikácie či diskusné fóra. Otázky môžu viesť od všeobecných, až po konkrétne. Mali by byť zamerané na daný odbor, na zručnosti vo vašej profesii, pracovné skúsenosti a mali by slúžiť na opísanie správania v konkrétnych situáciách.

„Čím viac rôznych otázok si prejdete a odpoviete na ne, tým lepšie pre vás. O to slabší bude efekt prekvapenia z konkrétnej otázky na samotnom pohovore,“ hovorí Dana Ondrišíková zo spoločnosti Personálne poradenstvo SK.

Ako ďalej odporúča, otázky nie je vhodné pripraviť si v slovenčine, ale hneď priamo v cudzom jazyku a v tejto súvislosti si pozrieť rôzne slovné frázy, ktoré sú v danom jazyku zaužívané. Čím sa uchádzač vyhne gramatickým a štylistickým chybám.

„Veľmi dôležité je pripravovať sa nahlas. Nahlas čítať otázky a nahlas na ne odpovedať. Precvičuje sa tak ústny prejav,“ radí Dana Ondrišíková.

Veľmi dôležité je neučiť sa pripravované odpovede naspamäť. Otázka na pohovore nemusí byť formulovaná presne tak, ako sa uvádza na internete alebo v príručke. Tak ako je dôležité vedieť presvedčivo odpovedať, je dôležité sa aj pýtať.

„Preto v rámci prípravy na pohovor treba venovať pozornosť aj formulácii vlastných otázok v cudzom jazyku,“ uzatvára Ondrišíková.

Príprava na pohovor v jednom cudzom jazyku vám zaberie okolo od 15 min. až po hodinu, v závislosti od vašich jazykových schopností a vybavenosti slovnej zásoby.

Pripravte sa na pohovor v nemčine! Nezabudnite však ani na dodatočnú prípravu na pohovor, napríklad zistením dodatočných informácií of firme alebo voľbou vhodného oblečenia.

Najčastejšie otázky na pracovnom pohovore v nemčine:

 1. Záujem o prácu - das Arbeitsinteresse

Čo viete o našej spoločnosti? Was wissen Sie über unsere Firma?

Prečo chcete pre našu spoločnosť pracovať?  Warum möchten Sie für unsere Firma arbeiten?

Čo by ste chceli v nasledujúcich rokoch dosiahnuť? Was wollen Sie in den nächsten Jahren erreichen?

Akú máte predstavu o plate? Wie sehen Ihre Lohnvorstellungen aus?

 1. Schopnosti - die Fähigkeiten

Aké máte predchádzajúce skúsenosti v danom odvetví? Popíšte nám stručne vaše predchádzajúce pracovné skúsenosti. Beschreiben Sie kurz Ihre Berufserfahrungen in diesem Bereich.

Aké sú vaše najväčšie pracovné úspechy a neúspechy? Was war Ihr grösster Berufsergolg und Misserfolg?

Aké sú vaše silné a slabé stránky? Wie sind Ihre Stärken und Schwächen?

 1. Požiadavky - die Ansprüche

Aké máte skúsenosti s prácou v danej oblasti? Ste schopný splniť požiadavky na danú pracovnú pozíciu? Welche Berufserfahrungen haben Sie in diesem Bereich? Sind Sie fähig, die Ansprüche für diese Stelle zu erfüllen?

 1. Prostredie spoločnosti – die Atmosphäre in der Firma

Aké sú vaše záujmy?  Welche Hobbys haben Sie?

Aké pracovné prostredie vám vyhovuje?  Welches Arbeitsklima passt Ihnen?

S akými typmi ľudí sa vám dobre spolupracuje? S akými ľuďmi sa vám spolupracuje horšie? Mit welchen Kollegen arbeiten Sie gern zusammen? Mit welchen Kollegen arbeiten Sie schlechter zusammen?

Najčastejšie používané slovíčka na pracovnom pohovore v nemčine:

Odvetvie das Bereich

Zmluva der Vertrag

Vlastnosti die Eigenschaften

Záujem - das Interesse

Požiadavky - die Ansprüche

Nároky die Aufforderungen

Skúsenosti - die Erfahrungen

Schopnosti die Fähigkeiten

Brutto der Brutto

Netto - der Netto

Silné stránky - Stärken

Slabé stránky - Schwächen

Súčasné zamestnanieaktuelle Stelle

Časová medzera v životopise leere Zeit im Lebenslauf

Sťahovanie - der Umzug

Ochota die  Bereitwilligkeit

Úspechy - die Erfolge

Chybydie Fehler

Vysnívané zamestnanieder Traumjob

Opis osoby die Beschreibung der Person

Motiváciadie Motivation

Ciele die Ziele

Vodca/podriadenýder Führer, der Leader/botmäßig

Zlozvyky die Unsitte

Pozadie – der Hintergrund

Kariéra die Karriere

Popis práce, pracovného miesta - die Beschreibung der Stelle

Zamestnanie (oficiálne) - der Beruf

Voľné pracovné miesto - das Stellenangebot

Profesný vývoj - die berufliche Entwicklung

Životopis - der Lebenslauf

Zamestnanec  - der Angestellte

Žiadosť o zamestnanie - die Bewerbung

Školenie - das Praktikum

Lojálny - loyal

Dôveryhodný - getraut

Univerzitný titul - der Universitätstitel

Diplom - das Diplom

Spoľahlivý - zuverlässig

Zodpovedný - haftbar

TIP: Nemecko-slovenský online slovnik

Otestujte si svoje jazykové zručnosti na našom pracovnom portáli Kariéra.sk a pripojte si výsledok z testu do svojho elektronického životopisu.

 • Autor: © Zoznam
 • Zdroj: Foto: Getty, RED

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy