Radíme: Rušenie prevádzky, výpoveď a odstupné

Ako si vypočítame výšku odstupného, ak dostaneme výpoveď z dôvodu zrušenia prevádzky a máme odpracované viac ako 2 roky?

Poradňa: Ak zamestnávateľ ruší svoju prevádzku, v ktorej má zamestnankyňa dojednané miesto výkonu práce, môže ísť o výpovedný dôvod v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) bod 1. Zákonníka práce, z dôvodu zrušenia časti zamestnávateľa.

Pri výpovedi skončí pracovný pomer až uplynutím výpovednej doby.  Počas výpovednej doby pracovný pomer stále trvá a zamestnávateľ je povinný zamestnancovi prideľovať prácu  a platiť mu za ňu odmenu. Ak zamestnávateľ zamestnancovi neprideľuje prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa a zamestnancovi za tento čas patrí náhrada mzdy vo výške priemerného mesačného zárobku. Ak pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace.

Ak je zamestnankyni daná výpoveď podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) alebo ak sa z rovnakého dôvodu končí pracovný pomer dohodou, zamestnankyňa má nárok na odstupné vo výške podľa doby trvania pracovného pomeru, a to:

a) jedného priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
11.02.2015  |   Zdroj: Poradňa, Foto: Thinkstock.com
Hodnotenie článku:
5.0/5 (1 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin