Neplatnosť skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Mala som súdne pojednávanie ohľadne neplatnosti skončenia pracovného pomeru, nakoľko mi nedodali žiadne podklady ku skončeniu pracovného pomeru a ani odvody neodvádzali... Bola som v skúšobnej dobe...Sudkyňa žalobu zamietla...Môže byť výpoveď platná podľa nejakých paragrafov, aj keď nebola písomná??? Lebo pokial viem, skončenie pracovného pomeru musi byt písomné a doručené, inak je neplatné.

Poradňa: Bez znalosti konkrétneho prípadu a len na základe skutočností uvádzaných v čitateľskej otázke môžeme poukázať len na skutočnosť, že ak bol zamestnanec v skúšobnej dobe, nejedná sa o výpoveď, ale o skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. V zmysle ustanovenia § 72 Zákonníka práce, v skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej v ustanoveniach Zákonníka práce nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

 

Zákonník práce síce ustanovuje písomnú formu skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe,ale jej nedostatok zákon nesankcionuje neplatnosťou tohto právneho úkonu. V zmysle ustanovenia § 17 ods. 2 Zákonníka práce, právny úkon, na ktorý neudelili predpísaný súhlas zástupcovia zamestnancov, právny úkon, ktorý nebol vopred prerokovaný so zástupcami zamestnancov, alebo právny úkon, ktorý sa neurobil formou predpísanou Zákonníkom práce je neplatný, len ak to výslovne ustanovuje Zákonník práce alebo osobitný predpis.

26.03.2012

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
27.03.2012  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates