Úrady práce sprísňujú podmienky: Týchto špekulantov už do evidencie uchádzačov nezaradia

Od 1. mája 2017 sa na úradoch práce začínajú sprísňovať podmienky. Pozrite sa, koho po novom nezaradia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

V súčasnosti sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemôže zaradiť občan, ktorý

a) plní povinnú školskú dochádzku, a to do konca školského roku, v ktorom dovŕši 16 rokov veku,

b) študuje a teda sústavne sa pripravuje na povolanie,

c) je dočasne práceneschopný,

d) má nárok na materské,

e) má priznaný starobný dôchodok alebo má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,

f) bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie na základe vlastnej žiadosti  alebo z dôvodu nelegálnej práce alebo z dôvodu nespolupráce s úradom alebo ak získal povolenie na zamestnanie v cudzine a to až kým neuplynú tri mesiace (a v niektorých prípadoch až šesť mesiacov ) od vyradenia,   

g) nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok,

h) vykonáva zárobkovú činnosť a jeho  príjem presahuje 75% sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.  

Od 1. mája sa však dôvody nezaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie rozšíria a podmienky pre evidovaných nezamestnaných sa tým výrazne sprísnia.

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebude po novom zaradený aj ten občan, ktorý sa opakovane zamestnal v práci sprostredkovanej  úradom a toto zamestnanie sa skončilo do jedného mesiaca, a to minimálne dvakrát v období troch rokov.

Ak sa však zamestnanie  skončilo z dôvodov, pre ktoré môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer podľa Zákonníka práce , t.j. zdravotné dôvody, nevyplatenie mzdy, bezprostredné ohrozenie zdravia a života pri práci, takéto opakované skončenie pracovného pomeru sprostredkovaného úradom nebude dôvodom na vyradenie z evidencie.


Prečítajte si tiež: Nezamestnaní, pozor: Od mája sa menia podmienky práce na dohodu, na toto sa pripravte


Podľa dôvodovej správy k navrhovanej zmene zákona, sprísnené podmienky reagujú na skúsenosti z praxe, keď uchádzači pod hrozbou vyradenia z evidencie  z dôvodu odmietnutia ponuky vhodného zamestnania úradom nastúpili do zamestnania, ale už po niekoľkých dňoch ukončili pracovný pomer bez udania dôvodu a opätovne sa zaradili do evidencie.

Zdielať článok na Facebooku
20.03.2017  |  Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
4.2/5 (5 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin