Agresor a obeť šikany na pracovisku. Ako ich spoznáte?

Šikana na pracovisku má niekoľko podôb. Agresor, ktorý šikanuje druhých ľudí iba zakrýva svoju nespokojnosť a frustráciu v práci, svoju nespokojnosť s platom alebo takýmto spôsobom vyjadruje nesúhlas s organizačnými zmenami.

Šikanovanie útočí z každej strany. V detstve patrí šikanovanie k neustále opakujúcim sa témam.  Rozšírené je najmä medzi mladými ľuďmi, no v neposlednom rade sa objavuje aj na pracovisku.

Autorka Evelyn M. Fieldová chápe šikanovanie ako „psychické, citové, spoločenské alebo fyzické zneužívanie“. Šikanovanie nie je jednorazová záležitosť. Agresor je osoba, ktorá vedome ubližuje ostatným jednotlivcom. Osoba disponuje s vysokým sebavedomím, jeho správanie je agresívne, mnohokrát je to necitlivý a bezohľadný človek. Dokonca býva fyzicky aj psychicky silný.  

„Obeť útoku je vo väčšine prípadov útlejšia, fyzicky menej zdatná alebo obézna osoba. Táto osoba je utláčaná, má nízke sebavedomie, je tichá, menej komunikatívna a nevýrazná,“ hovorí Silvia Langermann z Coaching-poradňa.sk.

Šikana v detstve

Z výskumov vyplýva, že šikanovanie nepriaznivo vplýva na dospelosť jednotlivca. Týka sa to nielen osobného života ale aj pracovného. Následky šikanovania sú viditeľné nielen u obetí šikany ale aj u agresorov. Negatívne pôsobí na psychický, fyzický a sociálny vývoj. Pri agresorovi sú časté prejavy agresívneho správania, ich ukotvenie a ich následné využívanie aj v dospelosti.

Dokonca u týchto detí hrozí v dospelosti vyššie percento kriminality. Ženy svoje agresívne správanie často prenášajú na svoje deti, ktoré sa odzrkadlí nevhodným a bezcitným správaním.

„Čo sa týka obetí, v dospelosti sú opatrnejší, menej dôverčiví,  prejavujú sa u nich známky depresii a úzkosti. Obete majú častý problém s nadviazaním kontaktu, s medziľudskou komunikáciou. Je pre nich výrazný pesimizmus a uzavretosť,“ vysvetľuje Silvia Langermann.

Obeť agresora často pociťuje úzkosť a depresie. Dané poruchy sú vyvolané práve šikanovaním. Pri skúmaní osobnostných dimenzií sa preukázalo, že obete sú viac neurotické, menej prívetivé, svedomité, extrovertné a otvorené novým skúsenostiam ako jednotlivci, ktorí sa obeťami šikany nestali.

Šikana na pracovisku = mobbing

Šikanovanie mnohokrát nekončí ani v dospelosti. Dostaneme sa do zamestnania, kde na nás môžu útočiť nielen naši nadriadení, pripadne podriadení ale aj kolegovia. Opakovaným agresívnym a násilným správaním, ktoré je namierené proti jednotlivcovi dlhodobo nazývame mobbing, t.j. šikanovanie na pracovisku. Rozlišujeme rôzne druhy mobbingu:

  • Bossing – šikanovanie od nadriadeného pracovníka
  • Stalking – obťažovanie prostredníctvom neustálych telefonátov, verejného osočovania
  • Charing – nekorektné metódy vedúcich pracovníkov
  • Staffing – šikanovanie od podriadených, s cieľom zosadiť vedúceho pracovníka

„Šikanovanie na pracovisku môže prameniť z viacerých faktorov. Patrí sem samotná nespokojnosť a frustrácia na pracovisku, konkurencia, systém odmeňovania, prípadne organizačné zmeny,“ uzatvára Silvia Langermann z Coaching-poradňa.

Zdielať článok na Facebooku
24.04.2014  |   Zdroj: Silvia Langermann, Foto: Thinkstock.com
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates