Úrady práce prichádzajú so skvelou novinkou: Vyberte si kurz a oni vám ho zaplatia v plnej výške

Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

Chcete sa vzdelávať, rozvíjať svoje schopnosti a prípade si aj nájsť nové zamestnanie? Teraz na to máte skvelú príležitosť. Môžete absolvovať kurz podľa vlastného výberu, ktorý vám úrad práce preplatí. A to aj v prípade, že nie ste evidovaní ako uchádzači o zamestnanie.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) vo štvrtok predstavilo nový národný projekt Zručnosti pre trh práce. Jeho cieľom je podpora ľudí v snahe nájsť si prácu alebo zlepšiť svoje postavenie na trhu práce. Záujemcom, ktorí splnia požadované podmienky, zaplatí vzdelávací či rekvalifikačný kurz.

Žiadatelia si sami vyberú vzdelávanie aj jeho poskytovateľa. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú akceptovať poskytovateľov pôsobiacich v oblasti vzdelávania aspoň jeden rok. Ak máte o nejaký kurz záujem, žiadosť o poskytnutie príspevku musíte podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu osobne alebo poštou na príslušnom ÚPSVaR, ktorý každú žiadosť individuálne posúdi.

Projekt má podporiť zamestnanosť

Úrady budú pri schvaľovaní žiadostí prihliadať na individuálne predpoklady a potreby žiadateľov, ale rovnako aj na potreby trhu práce a nedostatkové pracovné pozície. V rámci tohto projektu nie je možné žiadať o preplatenie získania vodičského oprávnenia skupiny B. 

„Národný projekt Zručnosti pre trh práce má významný preventívny účinok, keďže v rámci neho môžu bezplatne rozvíjať svoje zručnosti aj ľudia, ktorí sú aktuálne v pracovnom procese, no ich pozícia nemá budúcnosť. Vďaka rozvoju svojich zručností sa môžu lepšie pripraviť na zmenu pracovného miesta,“ uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVaR Peter Ormandy.

Úrady práce prichádzajú so Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR

Preplatenie kurzu môžu získať uchádzači aj záujemcovia o zamestnanie

Žiadosť o poskytnutie príspevku na kurz môžu podať evidovaní uchádzači o zamestnanie (UoZ). Ak na úrade práce momentálne nie ste, musíte sa zaevidovať aspoň ako záujemca o zamestnanie (ZoZ). To môžete urobiť na ktorejkoľvek pobočke úradu, ale tiež poštou alebo elektronicky. 

Vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy budú preplatené UoZ v plnej výške na základe splnenia podmienok uvedených v dohode o príspevku na vzdelávanie. Znevýhodneným UoZ úrady prispejú aj na pokrytie časti výdavkov súvisiacich s účasťou na prezenčnej forme vzdelávania vo výške 0,95 eur/1 vyučovaciu hodinu, najviac v sume 190 eur

V prípade ZoZ bude kurzovné uhradené vo výške 100 % len pri kurzoch realizovaných na základe akreditácie alebo iného relevantného oprávnenia v zmysle platnej legislatívy. V opačnom prípade bude preplatených len 80 % z ceny kurzu. 

Realizácia národného projektu Zručnosti pre trh práce je plánovaná do marca 2026 a je na ňu vyčlenených 42 249 963,50 € z európskych zdrojov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Všetky podrobnosti o projektu si môžete prečítať aj na tejto stránke

Viac o téme: Kurz Trh práce Úrad práce Rekvalifikačný kurz
  • Autor: © Zoznam/siposova
  • Zdroj: ÚPSVaR | Foto: TASR

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy