Vianočný darček pre dôchodcov potvrdený: O akú sumu si prilepšia?

Vláda na konci tohto roka už štvrtýkrát po sebe vyplatí časti penzistov tzv. jednorazový príplatok k vianočnému príspevku v sume 12,74 eura. Nárok na takýto príplatok k vianočnému príspevku budú mať penzisti, ktorých dôchodok je do dvojnásobku sumy životného minima, teda do sumy 399,96 eura. Takýto pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o sociálnom poistení počas stredajšieho (4.10.) rokovania parlamentného sociálneho výboru predložil poslanec NR SR za stranu Smer-SD Ľubomír Vážny. Sociálny výbor jeho návrh spolu s navrhovanou novelou zákona schválil.

Nezaradený poslanec NR SR Jozef Mihál ocenil, že navrhovaná novela zákona rieši automatické prihlasovanie matiek na materskej a rodičovskej dovolenke ako poistenkýň štátu. Rezort práce však požiadal, aby retroaktívne riešil aj prípady tých matiek, ktoré sa v Sociálnej poisťovni neprihlásili ako poistenkyne štátu pred navrhovanou účinnosťou novely zákona, teda pred 1. januárom budúceho roka. Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter prisľúbil, že novela zákona bude riešiť aj tieto prípady. Poslanec Mihál však požaduje aj to, aby sa medzi poistencov štátu zaradili pracovní asistenti a takisto aj pracujúci ľudia počas toho, ako sú práceneschopní. Počas "péenky" totiž zamestnanec, či samostatne zárobkovo činná osoba nie je dôchodkovo poistená.


Prečítajte si tiež: Aká bude minimálna mzda v roku 2018? O týchto sumách sa rokuje


Osoby, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa majú od začiatku budúceho roka odbremeniť od podávania prihlášky a odhlášky v Sociálnej poisťovni. Ide o rodičov, ktorí sa starajú o dieťa do šiestich rokov veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov veku, o poberateľov príspevku na opatrovanie a o ľudí, ktorí vykonávajú osobnú asistenciu osobám s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne. "Navrhuje sa preniesť oznamovaciu povinnosť pri vzniku platenia poistného na dôchodkové poistenie štátom na orgány verejnej moci, ktoré z titulu výkonu svojej pôsobnosti majú vedomosť o sociálnom statuse dotknutého okruhu osôb," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý parlament ešte v septembri posunul do druhého čítania.

Navrhovaná novela zákona rieši aj spôsob zvyšovania dôchodkov na najbližšie štyri roky. Od budúceho roka sa majú dôchodky na Slovensku zvyšovať o tzv. dôchodcovskú infláciu. Ide o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Ak by však suma zvýšenia dôchodku určená na základe dôchodcovskej inflácie bola nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku k 30. júnu tohto roka, dôchodok sa má zvýšiť o pevnú sumu. Táto pevná suma by pri starobných dôchodkoch budúci rok dosiahla 8,40 eura.

Zvýšenie dôchodku o tzv. dôchodcovskú infláciu by sa však malo budúci rok týkať len pár tisíc dôchodcov. Pôjde o tých starobných penzistov, ktorých dôchodokpresahuje 1 050 eur. Starobné dôchodky sa totiž majú individuálne zvyšovať o dôchodcovskú infláciu len vtedy, ak suma zvýšenia vypočítaná percentuálne z konkrétneho dôchodku bude vyššia ako pevná suma zvýšenia penzie v hodnote 8,40 eura.


Prečítajte si tiež: Koalícia predstavila nový sociálny balíček: Pozrite sa, čo nás čaká a kto si prilepší


Parlamentný sociálny výbor odporučil plénu NR SR schváliť aj návrh novely zákona o sociálnych službách. Od začiatku budúceho roka by sa mal pri financovaní sociálnych služieb zaviesť štátny príspevok podľa stupňa odkázanosti osoby pre všetkých zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb. Štát by tak z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečil spolufinancovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na lokálnej i regionálnej úrovni a verejných poskytovateľov týchto sociálnych služieb na lokálnej úrovni.

"Poskytnutý finančný príspevok bude účelovo viazaný na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Takto stanovený mechanizmus podľa rezortu práce a sociálnych vecí posilní viaczdrojové financovanie sociálnych služieb a prispeje k ich dlhodobej udržateľnosti a dostupnosti, prispeje tiež k podpore zamestnanosti a zamestnateľnosti a riešeniu úrovne odmeňovania zamestnancov v sociálnych službách.

Zdielať článok na Facebooku
05.10.2017  |  Zdroj: SITA, redakcia; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
2.0/5 (4 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin