Technická verzus fundamentálna analýza – ako môžu byť pri obchodovaní nápomocné

Zdroj: UnderhilStudio/Shutterstock.com

Patríte k osobám zaujímajúcim sa o svet obchodovania a investovania? Potom by ste mali poznať dve najbežnejšie metódy, vhodné na možné dosiahnutie úspechu v tomto sektore. Ide o technickú a fundamentálnu analýzu, ktoré sa používajú pri obchodovaní a investovaní na trhu pre ich vysoký potenciál pomôcť investorom a obchodníkom v dôležitých rozhodnutiach.

Fundamentálna analýza

Fundamentálna analýza je zameraná na faktory, ktoré ovplyvňujú ceny aktíva ako ekonomický rast, inflácia, konkurencia, tržby a zisky spoločnosti, geopolitická situácia, prírodné katastrofy či regulačné prostredie. Analýza by mala zhodnotiť rozdiel medzi aktuálnou cenou a vlastným ocenením aktív pre aktuálne obchodné príležitosti.

Ak je podľa analýzy hodnota aktív nadhodnotená, znamená to, že ich cena je vyššia ako vnútorná hodnota, a v tejto situácii sa aktíva snažia obchodníci predať. Naopak, ak je aktívum podhodnotené, snažia sa ho nakupovať.

Princíp je teda pomerne jednoduchý – lacnejšie kúpiť a drahšie predať. Pri nákupe podhodnotených aktív sa očakáva, že ich hodnota už nebude klesať, resp. že v budúcnosti narastie. Ak sa pokles predsa len objaví, znamená to stratu. Podobné je to aj pri predaji. Keď hodnota aktív stúpne, zvyčajne sa predávajú s očakávaním, že ich hodnota už stúpať nebude.

Technická analýza

Ide o jednu z najpopulárnejších metód používaných obchodníkmi pre určenie obchodných príležitostí. Vychádza z predpokladu, že minulé cenové pohyby aktív sú relevantným ukazovateľom ich budúceho vývoja.

Technickí analytici teda neskúmajú základné faktory ako finančné ukazovatele spoločnosti, odvetvové faktory alebo makroekonomické faktory. To je skôr záležitosťou fundamentálnej analýzy, pretože pre technické analýzy sú tieto faktory nepredvídateľné a ťažko ovplyvniteľné.

Namiesto toho sa technická analýza zameriava na samotný graf cenových pohybov a na identifikáciu opakujúcich sa vzorcov. Tie totiž môžu naznačovať budúce cenové pohyby. Tento predpoklad je založený na očakávaní a presvedčení, že história má tendenciu sa opakovať.

Technické analýzy predpokladajú, že obchodovanie je silne spojené s pravdepodobnosťou a výsledné analýzy historických údajov aj identifikácia opakujúcich sa vzorcov môžu poskytnúť konkrétnym obchodným rozhodnutiam dôležité informácie.

Technická verzus fundamentálna analýza Galéria fotiek (2)

Zdroj obrázka: Things/Shutterstock.com

Kombinácia analýz poskytuje komplexnejší pohľad

Každá z analýz je zameraná na iné faktory a predpoklady, takže sú diametrálne odlišné. Obe však dokážu prispieť k lepším rozhodnutiam a pri investovaní či obchodovaní sú v podstate nevyhnutné. Technická analýza sa zameriava na minulé cenové pohyby, zatiaľ čo fundamentálna na vnútornú hodnotu spoločnosti. Oba faktory sú dôležité a tak je ideálne zohľadňovať obe analýzy.

Kombinácia technickej a fundamentálnej analýzy môže poskytnúť investorom komplexnejší pohľad, čo môže pomôcť pri maximalizovaní investičného potenciálu a minimalizovaní rizík.

Technický analytik dokáže identifikovať rastúci trend aktív, fundamentálny analytik zasa môže zistiť, či má spoločnosť potenciál rastu. Tieto informácie sú pre obchodníkov a investorov kľúčové, pretože sa vďaka nim môžu rozhodnúť, či obchod uskutočniť alebo nie.

Samozrejme, k úspešnému obchodovaniu či investovaniu patrí aj neustále vzdelávanie a vysoká finančná gramotnosť. Broker XTB ponúka analýzy trhu, vzdelávacie články a pre klientov a prihlásených užívateľov aj webináre. Výhodou živých online seminárov je, že účastníci majú možnosť položiť otázku do komentára, a tak diskutovať live.

Tento článok neslúži ako investičné poradenstvo. Každá investícia je do určitej miery riziková, preto je vhodné konzultovať investície s odborníkom a uistiť sa, že sú v súlade s vašimi cieľmi a očakávaným rizikom.

  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: PR Článok, RED
 
Staršie správy
Staršie správy