Prečo (a ako) byť na pracovnom pohovore autentický

Pracovný pohovor je vaše prvé skutočné stretnutie so zamestnávateľom. Okrem toho, že vám zamestnávateľ kladie otázky, máte príležitosť dozvedieť sa viac o kultúre a hodnotách, ktoré sa na pracovisku pestujú, a to vám pomôže posúdiť, či je to pre vás tá pravá spoločnosť. Nedávajte personalistom iba odpovede, o ktorých si myslíte, že ich chcú počuť - buďte sami sebou. Na otázku prečo byť na pracovnom pohovore autentický a ako to dosiahnuť vám odpovie tento článok.

Zapadnutie do firemnej kultúry

Pre každú spoločnosť je špecifické, že si pestuje určitú kultúru a hodnoty, ktoré sú základom každodenného podnikania a práce zamestnancov spoločnosti, napríklad spôsob komunikácie a obliekania, vzťahy s kolegami a nadriadenými. Je veľmi dôležité, aby sa vaše osobné hodnoty zhodovali s hodnotami spoločnosti, v ktorej pracujete.

Výskum uskutočnený Kristof-Brownom (2005) ukazuje, že ak sa hodnoty zamestnancov budú zhodovať s hodnotami spoločnosti, budú zamestnanci spokojnejší s prácou, budú sa cítiť viac ako súčasť spoločnosti, dosahovať lepšie obchodné výsledky a zostanú v spoločnosti dlhšie. Jednou z úloh na pracovnom pohovore je, aby kandidát aj anketár vyhodnotili, do akej miery sa hodnoty uchádzača zhodujú s hodnotami spoločnosti.

Ak sa uchádzač na pohovore neprezentuje čestne a nekomunikuje hodnoty, ktoré sú pre neho skutočne dôležité, môže to viesť k tomu, že pre nového zamestnanca bude ťažšie zapadnúť do pracovného tímu, nebude sa mu dobre pracovať s kolegami a nadriadenými, a nebude vidieť účel v jeho práci a úsilí.

Predstavte si, že jednou z vašich základných hodnôt je vzdelanie a spoločnosť, v ktorej ste začali pracovať, neuznáva vzdelanie ako hodnotu, takže v nej neexistujú organizované školenia, kurzy a samotný obsah práce je jednoduchý a opakujúci sa. Je pravdepodobné, že by ste po určitom čase mali pocit, že stagnujete, nevideli by ste v tom, čo robíte zmysel, ktorý by ovplyvňoval vašu motiváciu pracovať a napredovať.

Ako na to?

Prvým krokom je zvážiť, aké hodnoty sú pre vás dôležité. Spomeňte si na doterajšiu skúsenosť a na to, čo vás doteraz motivovalo, čo vás robí šťastným, prečo robíte to, čo robíte. Ak meníte zamestnanie, zamyslite sa, čo vás k zmene viedlo. Keď si uvedomíte svoje vlastné hodnoty, ďalším krokom je preskúmať kultúru a hodnoty spoločnosti, v ktorej sa uchádzate o miesto. Predtým, ako sa vyberiete na pracovný pohovor, spoznajte spoločnosť, prezrite si ich stránku, sociálne siete, blogy a články zverejnené zamestnancami a zistite, aké hodnoty spoločnosť komunikuje.

Počas pohovoru využite príležitosť, aby ste spoločnosť spoznali a opýtali sa anketára na všetko, čo je pre vás dôležité, aby ste mohli zhodnotiť, že to je práve spoločnosť, pre ktorú chcete pracovať. Ak ste poctivo rozpoznali svoje vlastné hodnoty a komunikovali ste ich na pohovore autenticky, zvyšuje sa šanca, že ak začnete pracovať vo vybranej spoločnosti, budete s pracovným prostredím spokojný.

Zvážte, či skutočne vyhovujete požiadavkám pracovnej pozície

Prečo je to dôležité? Personalisti pred vyhlásením výberového konania na voľné pracovné miesta v spoločnosti urobia podrobnú analýzu danej pozície, tzn. definovať, čo všetko majú noví zamestnanci vykonávať a aké sú pracovné podmienky na danom mieste. Na základe toho zvážia, aké vlastnosti, zručnosti a vedomosti musí človek mať, aby mohol tieto úlohy úspešne vykonávať. Cieľom výberového procesu (a teda aj pohovoru) je posúdiť, ktorý uchádzač spĺňa stanovené podmienky.

Ak nie ste k sebe a k anketárovi úprimný, pokiaľ ide o súlad vašich kompetencií s požiadavkami na prácu, môžu vás pri novom zamestnaní postretnúť ťažkosti s plnením pracovných úloh, ktoré povedú k nespokojnosti vášho zamestnávateľa, ale aj k vašej osobnej nespokojnosti. Napr. ak sa uchádzate o pozíciu predajcu, pre ktorú je veľmi dôležité ľahko vyhľadávať a udržiavať kontakty, no robíte to iba veľmi neradi, je pravdepodobné, že nebudete v práci spokojný, a že nedosiahnete požadované výsledky.

Ako teda na to?

Je dôležité pred podaním žiadosti získať podrobné informácie o samotnej pracovnej pozícii, aby ste mohli posúdiť, či je pracovná pozícia v súlade s vašimi kompetenciami a preferenciami. Zamyslite sa nad svojimi predchádzajúcimi skúsenosťami, zručnosťami, znalosťami a charakteristikami a nad tým, ako by mohli vplávať na pracovné úlohy uvedené v inzeráte - či ste už nejaké z nich vykonávali, či už máte nejaké skúsenosti, ktoré vám pomôžu zvládnuť ich. S niektorými úkonmi možno nemáte žiadne skúsenosti ale chceli by ste ich rozvíjať, možno sú vyžadované aj niektoré vlastnosti, ktoré pre vás nie sú typické...

S takouto prípravou a autentickým výkonom na pohovore sa pracovný pohovor stáva príležitosťou na jasné vyjadrenie vašej kvalifikácie pre danú prácu, aby ste zistili, či je spoločnosť ochotná investovať do rozvoja zručností, ktoré vám momentálne chýbajú, a umožníte tak personalistovi vytvoriť si o vás skutočný obraz. Takáto výmena zvyšuje pravdepodobnosť, že ak prácu získate, budete v práci úspešný a spokojný so svojím výkonom.

Pohovor vôbec nemusí byť nepríjemným zážitkom

V situáciách, keď nás niekto hodnotí a keď od tohto posúdenia závisí niečo, čo je pre nás dôležité, tak ako pri výberovom procese, je pre nás dôležité zanechať dobrý dojem. Výskum ukázal, že z dôvodu túžby sa čo najlepšie prezentovať máme tendenciu prispôsobovať svoje hodnoty tým, ktorí nás v danom momente hodnotia. Namiesto toho je dôležité byť pri pohovore úprimný, pretože tak zvyšujete šancu na spokojnosť.

Ak nebudete autentický a čestný, budete investovať svoju energiu do niečoho, čím nie ste. Využite radšej túto príležitosť na to, aby ste vyzdvihli svoje silné stránky a svoje najlepšie schopnosti. To zníži nervozitu pri samotnom pohovore a dá vašim silným stránkam príležitosť vystúpiť do popredia. Počas pohovoru budete mať navyše príležitosť zamerať sa na svoje vlastné hodnotenie potenciálneho zamestnávateľa.

Ako na to?

Okrem toho, že personalisti na pohovore hodnotia, ako zapadnete do firemnej kultúry aj to, ako vaše kompetencie spĺňajú požiadavky na pozíciu, o ktorú ste sa uchádzali, vo výberovom procese hodnotíte aj vy spoločnosť. Pohovor je obojsmerný proces hodnotenia, pri ktorom si vyberiete miesto pre ďalší osobný a profesionálny rozvoj. Ak chcete znížiť nervozitu, ktorú môžete cítiť v situáciách, keď vás niekto hodnotí, zamerajte sa na skutočnosť, že ste zodpovedný za svoju kariéru a vašou úlohou je hodnotiť spoločnosť ako adekvátnu pre váš ďalší rozvoj. Pred pohovorom sa skúste zamyslieť nad tým, aké sú vaše kariérne plány a ciele, čo je pre vás dôležité a čo očakávate od danej spoločnosti, aby ste v nej mohli spokojne fungovať. Nebojte sa ani navrhnúť konkrétne otázky, ktoré vám pomôžu vyhodnotiť, či by ste v spoločnosti boli spokojný alebo nie.

{{ poll.title }}

 • {{ question.text }} *
  Zdroj: {{ question.image_resource }}
  Otázka môže obsahovať viac správnych odpovedí
  {{ question.context }}
 • Vyhodnotenie
  Úspešnosť
  {{ succeeded.percent }}%
  Počet správnych odpovedí
  {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}
Zdielaj výsledky kvízu

{{ poll.title }}

 • {{ question.text }} *
  Zdroj: {{ question.image_resource }}
  Otázka môže obsahovať viac správnych odpovedí
  {{ question.context }}
 • Vyhodnotenie
  Úspešnosť
  {{ succeeded.percent }}%
  Počet správnych odpovedí
  {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}
Zdielaj výsledky kvízu

{{ poll.title }}

 • {{ question.text }} *
  Zdroj: {{ question.image_resource }}
  Otázka môže obsahovať viac správnych odpovedí
  {{ question.context }}
 • Vyhodnotenie
  Úspešnosť
  {{ succeeded.percent }}%
  Počet správnych odpovedí
  {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}
Zdielaj výsledky kvízu

Viac o téme: Práca Pohovor Úspech Príležitosť Autentickosť
 • Autor: © Zoznam/el
 • Zdroj: Foto: Getty, RED

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy