Blíži sa termín podania prihlášok na stredné školy: Aké šance má na prijatie vaše dieťa?

Vybrať si tú správnu strednú školu je veľké rozhodnutie, ktoré môže ovplyvniť budúcu kariéru vášho dieťaťa. S tým prichádza aj dilema. Rozvíjať ďalej nadanie, prípadne zvoliť odbornú školu s aktuálne preferovaným technickým zameraním, alebo vsadiť na všeobecné vzdelanie na gymnáziu? Prichádzajú silné populačné ročníky, problém uspieť a dostať sa na vybranú školu budú mať aj čistí jednotkári. Aj z toho dôvodu by ste nemali podceniť správny výber škôl na prihláške. S akými novinkami sa stretnete? Aké sú prognózy na najbližšie roky a do akého termínu musíte najneskôr podať prihlášku? To už sa dozviete v našom článku.

Prognózy prijatia na strednú školu

Problém s dostupnosťou stredných škôl sa v niektorých regiónoch Slovenska každoročne prehlbuje. Najhoršie sú na tom gymnáziá v Bratislavskom kraji, ktoré už v minulom roku boli na hranici svojich kapacít. Nedostatok voľných miest a tým výrazné zníženie šancí na prijatie hlásia aj z iných krajov, a to najmä Trnavského, Trenčianskeho, Žilinského a Nitrianskeho. Zvýšený záujem o štúdium na gymnáziách pramení nie len z demografického hľadiska, ale aj z celkovej zmeny preferencií uchádzačov, ktoré odzrkadľujú aktuálne požiadavky pracovného trhu.

Záujem o štúdium na gymnáziách, ako vidieť po minulé roky, je výrazne vyšší ako dostupné kapacity.

Zdroj: Spracovanie IVP na Galéria fotiek (2) Zdroj: Spracovanie IVP na základe údajov ŠIOV (2023), SVŠ CVTI (2023), MŠVVaŠ SR (2023)

Prichádza éra silných populačných ročníkov, s ktorou sa budú musieť popasovať viaceré stredné školy na Slovensku. Prognózy do roku 2030 predpokladajú najvyšší nárast počtu žiakov už v spomínanom Bratislavskom kraji a to o 26%, čo predstavuje až 8000 žiakov. K zhoršeniu situácie s voľnými kapacitami na odborných a špeciálnych stredných školách dôjde aj v Trnavskom kraji, kde sa počet záujemcov o štúdium zvýši takmer o 1800 žiakov (10%) a v Trenčianskom o približne 1250 žiakov (8%).

Zmena v podávaní prihlášok na strednú školu

Oproti minulým rokom nastala výrazná zmena, ktorá odbremení rodičov od zbytočných papierovačiek. Tento rok stačí podať už len jednu prihlášku, kde uvediete školy na základe vlastnej preferencie. Máte nárok zvoliť až 4 školy podľa vlastného výberu, no najviac dva odbory vzdelávania,  ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania tzv. „talentové  odbory“  (napr. umelecké odborné školy, konzervatóriá) a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré si nevyžadujú žiadne overenie nadania tzv. „netalentové  odbory“ (napr. všeobecné gymnáziá). Poradie uvedených škôl v prihláške má len informačný charakter pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl, uchádzač sa môže neskôr rozhodnúť pre ktorúkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

Prihlášku je možné podať buď elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez elektronického podpisu občianskym preukazom, alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR, s podpismi oboch zákonných zástupcov, prípadne jedného, ak dôjde v vzájomnej dohode.

Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký a určuje ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Máte čas sa rozhodnúť do 20. marca 2024.

  • Autor: © Zoznam/vargova
  • Zdroj: Foto: Getty, RED
 
Staršie správy
Staršie správy