Máte dve zamestnania? Takto sa vám bude vypočítavať materská

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: thinkstock.com

Môžem mať dve zamestnania na trvalý pracovný pomer súčasne? Jedno zamestnanie vykonávam na skrátený pracovný čas (asi 5 hodín v mesiaci) a do druhého zamestnania nastupujem na plný pracovný čas (teda 160 hodín mesačne). Ktorý zo zamestnávateľov mi bude platiť odvody, dane a poistenia? A z ktorého platu sa mi bude vypočítavať výška materského a rodičovského v prípade, že nastúpim na materskú? Čitateľka Mária

Zamestnanec môže mať viacero zamestnaní, môže mať uzatvorený pracovný pomer na riadny pracovný čas aj na kratší pracovný čas alebo vykonávať prácu v pracovnom pomere ( na základe pracovnej zmluvy) a prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Pri výkone viacerých zamestnaní si treba dať pozor na zákaz konkurencie, ktorá sa vzťahuje na každého zamestnanca v pracovnom  pomere a vyplýva priamo zo Zákonníka práce, takže je platný aj keď nie je výslovne dojednaný v pracovnej zmluve. 

Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil.


Prečítajte si tiež: Dostali ste výpoveď počas PN? O dávky sa báť nemusíte


Zamestnávateľ môže udelený súhlas z vážnych dôvodov písomne odvolať; v písomnom odvolaní súhlasu je zamestnávateľ povinný uviesť tieto dôvody. Po odvolaní súhlasu zamestnávateľom je zamestnanec povinný bez zbytočného odkladu inú zárobkovú činnosť skončiť. Súhlas zamestnávateľa sa nevyžaduje na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti.

Suma materského, ktoré je dávkou nemocenského poistenia, sa určuje z denného vymeriavacieho základu. Na účely určenia denného vymeriavacieho základu sa započítavajú obidva vymeriavacie  základy, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období. Denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Od 1. januára 2017 sa maximálny vymeriavací základ pre výpočet nemocenských dávok zvíšil na sumu 1766 eur.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Viac o téme: Sa Materská Práce Výpočet Rodičovský Z Dve Materské Materskej Zamestnania Rodičovskej Rodičovského Príspevku Materského Čoho Počíta
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

 
Staršie správy