Radíme: Koľkokrát môže zamestnávateľ predĺžiť pracovný pomer na dobu určitú?

Na pracovisko som nastúpil 01.06.2014 na pracovný pomer na dobu určitú do 30.11.2015 potom zamestnávateľ predĺžil môj pracovný pomer na dobu určitú od 01.12.2015 do 30.11.2020. Je možné takéto predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú? Čitateľ Peter

Právnička radí: Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu nad dva roky je možné len z určitých dôvodov presne vymedzených v Zákonníku práce, a to: 

a) zastupovanie zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

e) s vysokoškolským učiteľom alebo tvorivým zamestnancom vedy, výskumu a vývoja, ak je na to objektívny dôvod vyplývajúci z povahy činnosti vysokoškolského učiteľa alebo tvorivého zamestnanca vedy, výskumu a vývoja ustanovený osobitným predpisom

Ak zamestnávateľ predlžuje alebo opätovne dojednáva pracovný pomer so zamestnancom nad dva roky, môže trak urobiť len z jedného z vyššie uvedených dôvodov . Dôvod na predĺženie alebo opätovné dojednanie musí uviesť v pracovnej zmluve.

 Ak je pracovný  pomer na dobu určitú dojednaný v rozpore so Zákonníkom práce, zákon poskytuje zamestnancom ochranu,  nepostihuje takýto pracovný pomer neplatnosťou, ale zakladá stav, kedy sa pracovný pomer považuje za  uzatvorený na neurčitý čas. Ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu, pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas.


Prečítajte si tiež: Môže vás zamestnávateľ nútiť podpísať výpoveď? Právnička radí


Agentúry dočasného zamestnávania majú pri uzatváraní pracovného pomeru na dobu určitú odlišné postavenie ako ostatní zamestnávatelia, lebo predmetom ich činnosti je časovo obmedzené zamestnávanie a prideľovanie zamestnancov užívateľským zamestnávateľom a obmedzenia týkajúce sa zákazu reťazenia pracovného pomeru a obmedzenia trvania pracovného pomeru na dobu určitú sa  nevzťahujú na agentúru dočasného zamestnávania.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
06.03.2017  |  Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin