Chcete odísť z práce a nastúpiť do novej? Pozor na výpovednú dobu!

Priateľ má v pracovnej zmluve uvedenú výpovednú dobu 2 mesiace, ak odíde po skončení skúšobnej doby. Zamestnávateľ ho nechce skôr pustiť. Priateľ ma novú prácu a rad by v nej začal pracovať a teraz nevie, ako postupovať. Ako čo najrýchlejšie odtiaľ odísť? Dá sa riešiť prípadne PN-kou? Čitateľka Petra

Právnička radíAk je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.  Dĺžka výpovednej doby závisí od doby trvania pracovného pomeru.  Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak pracovný pomer trval menej ako jeden rok.  Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.  

Dĺžka výpovednej doby v prípade výpovede danej zamestnancom vyplýva priamo zo zákona a nemožno ju predlžovať, lebo takéto predĺženie by nepôsobilo v prospech zamestnanca a tým by bolo v rozpore s ustanovením zákona, v zmysle ktorého v pracovnoprávnych vzťahoch možno upraviť podmienky zamestnania a pracovné podmienky zamestnanca výhodnejšie ako to upravuje zákon.


Prečítajte si tiež: Zamestnávateľ vám nemusí uznať pracovné voľno: Stačí tento malý detail!​


Výpoveď musí byť písomná a doručená. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

Zamestnanec je  povinný výpovednú dobu odpracovať.  Ak je daná  výpoveď zo strany zamestnanca a zamestnanec sa následne stane práceneschopným, dĺžka výpovednej doby sa nepredlžuje. Práceneschopnosť však nemožno zneužívať alebo využívať na účely absencie v práci, zamestnanec aj lekár sa vystavujú možnosti postihu. Súčasne, práceneschopnosť nespôsobuje skoršie skončenie pracovného pomeru u pôvodného zamestnávateľa a počas trvania práceneschopnosti nemožno nastúpiť do práce k inému zamestnávateľovi. 

Trápi aj vás nejaký problém? Svoje otázky do Poradne nám zašlite na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
11.04.2016  |  Zdroj: Poradňa; Foto: Thinkstockphotosom.com
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates