Zamestnávateľ ma chce preradiť na inú prácu: Čo robiť, ak nesúhlasím?

Zhruba 3 mesiace pred ukončením rodičovskej dovolenky som informovala zamestnávateľa, že by som sa chcela vrátiť do zamestnania. Ten mi ponúkol inú pracovnú pozíciu. Miesto, kde som predtým pracovala, však nebolo zrušené - pracuje na ňom moja kolegyňa. S novým pracovným zaradením však nesúhlasím. S pozíciou, ktorú mi ponúka zamestnávateľ, ale nemám žiadne skúsenosti ani zručnosti. Mám právo takéto miesto odmietnuť a nárokovať si svoju pracovnú pozíciu? Alebo mi ostáva len možnosť dať výpoveď? Čitateľka Jozefína

Právnička radí: Zamestnankyňa, ktorá sa chce vrátiť do zamestnania z materskej alebo z rodičovskej dovolenky, je v zmysle ust. § 166 ods. 3 povinná písomne oznámiť zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň skončenia alebo prerušenia rodičovskej dovolenky.

Keď sa zamestnankyňa vráti do práce po skončení materskej dovolenky podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce (t. j. v trvaní zvyčajne 34 týždňov), zamestnávateľ je povinný zaradiť ju na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ju na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve a to za podmienok, ktoré nebudú menej priaznivé ako podmienky, ktoré mala v čase, keď nastúpila na materskú dovolenku a súčasne, zamestnankyňa má právo na prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mala právo, ak by nenastúpila na materskú dovolenku.

 Ak sa zamestnankyňa vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 Zákonníka práce ( t.j. až do troch rokov veku dieťaťa), zamestnávateľ je povinný zaradiť ju na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ju na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa má právo po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 na zachovanie všetkých práv, ktoré mala alebo ktoré jej vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa.


Prečítajte si tiež: Som tehotná a PN: Môže mi dať zamestnávateľ výpoveď?


Pôvodná práca označuje súhrn pracovných činností, ktoré zamestnankyňa skutočne vykonáva resp. vykonávala ku dňu prerušenia práce z dôvodu začiatku čerpania rodičovskej dovolenky.  
Pôvodné pracovisko  je potrebné chápať užšie ako obsah v pracovnej zmluve dohodnutého pojmu miesto výkonu práce. Ako miesto výkonu práce sa uvádza názov obce, prípadne aj ulica a iné označenie priestorov zamestnávateľa.

Vzhľadom na to, že pôvodné miesto nebolo zrušené, zamestnávateľ má povinnosť zaradiť zamestnankyňu na pôvodnú prácu a pracovisko. Iba v prípade, ak  by miesto bolo napríklad zrušené a zamestnávateľ nemá možnosť zamestnankyňu  zamestnávať na inom vhodnom mieste, a to ani na kratší pracovný čas, alebo zamestnankyňa odmietne prijať ponúknutú inú vhodnú prácu, zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer z tzv. organizačných dôvodov resp. nadbytočnosti podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. V prípade skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, výpoveďou alebo dohodou, má zamestnankyňa nárok na odstupné vo výške, ktorá závisí od doby trvania pracovného pomeru. 

 Ak zamestnávateľ nedá zamestnancovi výpoveď z organizačných dôvodov a nedohodne sa so zamestnancom na zmene pracovnej zmluvy, stále platí povinnosť zamestnávateľa prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy. Ak takúto prácu nemá, zamestnanec nemôže vykonávať prácu z dôvodov na strane zamestnávateľa, t.j. jedná sa o prekážku v práci na strane zamestnávateľa a zamestnanec má nárok na náhradu mzdy za obdobie, počas ktorého nemohol vykonávať  prácu z dôvodov na strane zamestnávateľa.

Máte aj vy nejakú otázku? Naši odborníci poradia aj vám, svoje otázky do Poradne zašlite na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
05.04.2016  |  Zdroj: Poradňa; Foto: Thinkstockphotosom.com
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates