Nájdete si prácu počas koronakrízy? Takéto sú prognózy expertov

Zdroj: Gettty Images

Koronakríza otriasla trhom práce. Firmy ohlasujú prepúšťanie, znižovanie platov, úpravu pracovných pomerov. Hľadanie práce sa považuje za náročné a nájdenie zamestnania za takmer neuskutočniteľné. Je to ale naozaj tak? Spýtali sme sa odborníkov z oblasti ľudských zdrojov, ako vidia aktuálnu situáciu aj šance uchádzačov na nájdenie práce v čase pandémie koronavírusu. Odpovedajú odborníci zo spoločností Adecco, Performia, DRILL B.S., MM Job a HEADSCOUT.

 

Ondrej Ivan, Chief Executive Officer, HEADSCOUT 

Aké majú podľa vás v súčasnosti uchádzači šance nájsť si prácu?

Súčasné šance uchádzačov nájsť si prácu sú v súčasnosti veľmi závislé od odvetvia. Čím viac ohrozené odvetvia, ako napr. gastronómia, reštaurácie, hotely a všeobecne cestovný ruch, tým nižšie šance. To isté platí naopak, spoločnosti pozitívne zasiahnuté krízou, ako napr. potravinársky, farmaceutický priemysel poskytujú vysoké šance zamestnať sa. Dôležité je ale upozorniť na fakt, že množstvo spoločností má momentálne pozastavený recruitment, pretože vyčkáva, ako dlho bude kríza trvať a aké budú následky. O šanciach na zamestnanie sa budeme môcť oveľa presnejšie hovoriť v septembri-októbri tohto roka, kedy spoločnosti už budú jasne vedieť, čo kríza spôsobila a kam sa budú uberať. 

Ako sú na tom napríklad absolventi, ktorí nemajú pracovné skúsenosti?

Absolventi bez skúseností, alebo všeobecne entry level pozície sú tiež podmienené konkrétnym odvetvím. Spoločnosti v odvetviach, ktoré kríza ovplyvňuje pozitívne, napr. skladové, distribučné spoločnosti, opäť potravinárska, farmaceutická výroba a na nich nadväzujúce siete dodávateľov v súčasnosti zaznamenávajú veľký nárast pracovných miest práve pre entry level, alebo čerstvých absolventov bez skúseností. Tu je opäť veľmi dôležité pre absolventa uvedomiť si, čo vlastne chce v živote robiť, akej profesii sa chce venovať a podľa toho si pripraviť plán, ako získať konkrétnu pozíciu. 

Ako môžu uchádzači zvýšiť svoje šance nájsť si prácu?

V našich podmienkach sa ukazuje ako najlepší talizman pre prekonanie krízy znalosť cudzích jazykov pre ich univerzálnosť použitia. Ak sa rozprávame o vlastnostiach uchádzačov o zamestnanie, je nutné osvojiť si optiku zamestnávateľa. Keď sa kandidát uchádza o konkrétne pracovné miesto, mal by sa zamyslieť, v akých konkrétnych oblastiach bude pre spoločnosť pridanou hodnotou. Veľmi dôležitá, aj keď často opomínaná, je príprava. Kandidát by si mal o spoločnosti získať čo najväčší prehľad, internetová stránka, články, sociálne siete. Zistiť, aká je firemná kultúra, aké má spoločnosť ciele, hodnoty. Takáto príprava násobne zvyšuje šance kandidátov získať konkrétne pracovné miesto.

Nájdete si prácu počas Galéria fotiek (6) Zdroj: Gettty Images

 

Monika Iličová, MM Job

Aké majú podľa vás v súčasnosti uchádzači šance nájsť si prácu?

V dobe koronakrízy  je dosť náročné nájsť si prácu nakoľko firmy šetria a prepúšťajú. Momentálne je ťažké označiť nejaké odvetvie, ktoré by prepúšťanie nezasiahlo.

Ako sú na tom napríklad absolventi, ktorí nemajú pracovné skúsenosti?

Konkurencia o dobré pracovné miesta je veľká. Výhodou absolventa je, ak
počas štúdia mal možnosť stážovať, praxovať alebo brigádovať. Získa tým pracovné skúsenosti a má ľahší štart do pracovného miesta. Veľa pracovných pozícii pre absolventov vyžaduje minimálnu prax, čo je nelogické - kde ju majú získať, ak sú absolventi?

Ako môžu uchádzači zvýšiť svoje šance nájsť si prácu?

Vytýčiť si svoj cieľ a zúčastňovať sa rôznych kurzov.

Nájdete si prácu počas Galéria fotiek (6) Zdroj: Gettty Images

 

Martin Hlavatý, Permanent Placement HUB Manager, Adecco 

Aké majú podľa vás v súčasnosti uchádzači šance nájsť si prácu?

V súčasnosti zaznamenávame pokles novootvorených pracovných pozícií, hlavne v priemysle, logistike a priemyslu príbuzným oblastiam. Naopak, len mierny pokles evidujeme v oblasti IT. Preto v súčasnej situácii majú najväčšie šance nájsť si prácu uchádzači z tejto oblasti. No napriek tomu sú naďalej aj veľké spoločnosti, kde prebieha nábor na ich otvorené pozície online formou.

Ako sú na tom napríklad absolventi, ktorí nemajú pracovné skúsenosti?

Sú spoločnosti, ktoré aj napriek pandémii COVID-19 na Slovensku hlásia nedostatok pracovníkov a sú ochotné prijať aj absolventov bez praxe. Tam potom závisí od toho, aké sú očakávania absolventov na ich prvú prácu, ktoré boli pred krízou mierne nad tým, čo ponúkal trh. Stále ponúkame aj technické alebo administratívne štartovacie pozície pre absolventov v medzinárodných spoločnostiach, kde sú jedinými podmienkami ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka a dobre osobnostné predpoklady kandidáta.

Ako môžu uchádzači zvýšiť svoje šance nájsť si prácu?

Kandidáti by v prvom rade mali mať kvalitne spracovaný životopis, evidovať sa na pracovných portáloch a v pracovných agentúrach. Taktiež by mali reagovať na pracovné ponuky. Ideálnou voľbou sú veľké pracovné agentúry, ktoré poskytujú kandidátom poradenstvo, vedia ich nasmerovať. Naučia ich ako správne reagovať na pohovoroch a v neposlednom rade ich vedia odporučiť na viacero pracovných miest k ich klientom. Následne ich sprevádzajú celým výberovým procesom, čo značne zvyšuje šance na úspech.

Nájdete si prácu počas Galéria fotiek (6) Zdroj: Gettty Images,

 

Maroš Mucha, Country Manager, DRILL B.S.

Aké majú podľa vás v súčasnosti uchádzači šance nájsť si prácu? 

Uchádzači v dobe pandémie majú určite zložitejšie podmienky ako pred jej vypuknutím. Pracovných ponúk je na Slovensku výrazne menej, ale čo je dôležité, že stále sú na trhu určité pozície aktívne. Treba podotknúť, že asi najväčší objem pozícii je v oblasti logistiky a distribúcie, a v segmente potravinových reťazcov. Ostatné spoločnosti v segmentoch Pharma, Finance, IT/Telco, Production, Automotive, SSC a pod prijali reštriktívne opatrenia, hlavne pozastavenie náboru, práca formou HomeOffice, podaktoré museli siahnuť aj na ráznejšie opatrenia ako sú skracovanie pracovných úväzkov, až prepúšťanie. Ľudia, ktorí si hľadajú prácu majú 2 možnosti. Ak preferujú zachovanie si svojej špecializácie a adekvátnych platových podmienok, budú musieť počkať na rozbehnutie pracovného trhu, čo nikto nevie presne časovo odhadnúť, výhľadovo môže ísť o koniec leta 2020. Samozrejme prvá várka pozícií sa môže objaviť už v priebehu Júna/Júla, ak bude situácia s pandémiou pod kontrolou. Druhá možnosť pre uchádzačov, ktorí si potrebujú súrne nájsť pracovné miesto je akceptácia pracovných ponúk, ktoré sú profesne menej kvalifikované, a ergo aj menej platené, ale je tu veľká šanca, že miesto získate a budete mať príjem. Ide prevažne o menej kvalifikované pozície ako skladník (picker), dokladač tovaru v predajniach, vodič nízkozdvižného vozíka a pod. Určite by som odporúčal osloviť aj personálne agentúry, ktoré majú dobrý prehľad na trhu práce. 

 Ako sú na tom napríklad absolventi, ktorí nemajú pracovné skúsenosti?

 Absolventi budú musieť na tú svoju vysnívanú pozíciu trochu počkať, až sa znovu rozbehne pracovný trh. Najčastejšie pracovné pozície pre absolventoch, ktorí ovládajú cudzie jazyky prevažne v Shared Service Centrách sú aktuálne pozastavené, väčšina veľkých SSC má zamestnancov na HomeOffice. Určite by som odporúčal počkať aspoň 1 mesiac, kým sa zamestnanci vrátia do kancelárii, a prípadný nábor nových zamestnancov bude opäť funkčný. Aktuálne sú k dispozícii pre absolventov menej kvalifikované pracovné miesta v skladoch, v distribúcii, sezónne práce v agrorezorte a pod. Minimálne môžu absolventi využiť tieto práce, prečkať obdobie a postupne sa uchádzať o kvalifikovanejšie pracovné miesta. Zamestnávatelia na pohovoroch neskôr určite ocenia snahu absolventov pracovať, aj keď na menej zaujímavejších pracovných miestach ako len sedieť doma a čakať. 

Ako môžu uchádzači zvýšiť svoje šance nájsť si prácu?

Zamestnávatelia sú opatrní aj v otázkach platových podmienok. Súčasná situácia ich núti znižovať náklady, a teda aj výber zamestnancov sa bude riadiť týmto kritériom. Preto odporúčam uchádzačom sa držať „pri zemi“, byť flexibilný a nemať prehnané finančné nároky. Určite to zvýši šancu pri výberovom konaní.

Nájdete si prácu počas Galéria fotiek (6) Zdroj: Gettty Images,

 

Miriam Mártonová, konzultantka, Performia s.r.o

Aké majú podľa vás v súčasnosti uchádzači šance nájsť si prácu?

Začala by som z pohľadu zamestnávateľa. Viacerí naši klienti nám v posledných dňoch komunikujú, že cítia zmeny na trhu práce. Tieto súvisia so zvýšeným množstvom kandidátov, ale aj v ich prístupe. Máme za to, že šance nájsť si prácu sú pomerne vysoké. Niektorým firmám sa totiž aj v tomto období darí dobre. Rada by som však upriamila pozornosť kandidátov aj na to, aby si vyberali zamestnávateľov aj na základe iných hodnôt, ako tých finančných. Samozrejme plat je dôležitý, pretože z niečoho treba žiť, ale možno sú tiež namieste otázky - kto stojí vo vedení firmy, aký má predmet podnikania, aké sú vízie a účel firmy a podobne. Čím viac sa kandidát môže stotožniť s firmou, tým lepší je predpoklad, že by to mohlo dobre fungovať. Na oboch stranách. Predstierať záujem sa totiž nedá dlhodobo.  A keby náhodou aj áno, určite to nie je cesta k šťastiu v práci.

Ako sú na tom napríklad absolventi, ktorí nemajú pracovné skúsenosti?

Ako vždy, je to o uhle pohľadu. Tým, že nie sme personálna agentúra, ale konzultačná spoločnosť, vzdelávame klientov aj v oblasti prístupu k absolventom. Máme za to, že absolventi môžu byť skvelými zamestnancami. Možno im chýbajú potrebné pracovné skúsenosti, ale nie sú “skazení”, nemajú predchádzajúce zlyhania, zabehnuté koľaje. A ako pri každom výbere, aj tu by som odporúčala pozrieť sa v prvom rade na predchádzajúce pôsobenie. Mal potenciálny kandidát popri štúdiu brigády? Športoval? Mal mimoškolské aktivity, bol členom školských združení? Ak má k tomu dobrý potenciál a je ochotný, vedomosti a dodatočné znalosti sa dajú doplniť, natrénovať. Takže prípadný odkaz aj pre absolventov, už počas školy netreba zaháľať a spoliehať sa, že po jej ukončení budú na nich zamestnávatelia čakať s otvorenou náručou. Prevziať zodpovednosť za svoju budúcnosť už počas štúdia je dobrá cesta a východisková pozícia na prvé zamestnanie. Plus reálne očakávania zo strany absolventov sú takisto namieste. Byť si vedomý toho, že najprv by bolo dobré preukázať svoje schopnosti v praxi a za to očakávať primerané odmeňovanie. Nemôžeme brať bez toho, aby sme dávali. To je rovnováha, ktorá platí, nie iba v pracovnej rovine.

Ako môžu uchádzači zvýšiť svoje šance nájsť si prácu?

Odpoveď na túto otázku bude vo veľkej miere súvisieť a nadväzovať na tie predchádzajúce. A asi to nebude odpoveď, ktorú mnohí očakávajú. Najlepšia cesta, ako si zabezpečiť dlhodobý úspech (v akejkoľvek oblasti života) je pracovitosť. Za každým dlhodobo úspešným človekom stoja hodiny “tvrdej” práce. Ďalší môj tip je hovoriť pravdu. Samozrejme s určitou dávkou taktiky, rozhodne však nie je šťastnou voľbou na pohovore predvádzať výkon hodný Oscara, pretože realita sa skôr či neskôr ukáže. Hovoríte si, že koho už len v dnešnej dobe zaujíma pravda a skutočné výsledky? Toto má čo do činenia s tým, že je potrebné svoju energiu investovať do firiem, ktoré majú “zdravý rozum”, vedia svojich ľudí za dobrú prácu potvrdiť a náležite aj odmeniť. A tretia vec, neustále sa vzdelávajte. Ak aj nemáte potrebné znalosti na výkon danej práce, nikdy nie je neskoro začať sa učiť cudzí jazyk, urobiť si on-line kurz, naučiť sa pracovať s novým systémom. A nezabúdajte, že platí nasledovné pravidlo. Čím viac budete k danej pracovnej pozícii inklinovať, tým väčšia bude vaša ochota pre úspech niečo urobiť. Ďalším užitočným hľadiskom môže byť aj to, že začnete na nižšej pracovnej pozícii a postupne sa svojimi výsledkami vypracujete. 

Fotogaléria k článku Počet fotiek: 6
Viac o téme: Hľadanie práce Koronavírus
  • Autor: © Zoznam/es
  • Zdroj: Foto: Getty Images

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy