Ak si nedáte pozor na ústa, biznis skončí fiaskom: Na toto myslite, ak jednáte s čínskymi obchodnými partnermi

Kultúrne rozdiely hrajú rozhodujúcu úlohu pri obchodných stretnutiach a medzikultúrnej spolupráci zamestnancov firiem. Úspešní sú tí, ktorí vedia, čo je pre klienta alebo obchodného partnera dôležité. Je pravda, že všetci sme len ľudia a že každý z nás je iný. Ale každá kultúra má svoje hodnoty, ktoré sú pre ňu dôležité a na ktorých stavia. Pozrite sa, aké sú špecifiká čínskej kultúry.

 

 

 

 1. Budovanie vzťahov
  Predpokladom spolupráce je vzájomne sa dobre poznať.  To znamená stráviť prvé stretnutia výmenou informácii, ktoré nie sú odborne zamerané. Najskôr je potrebné vybudovať dôveru a potom budeme hovoriť o obchodnej spolupráci.
 2.  „Strata tváre“
  Dôstojnosť a harmónia vo vzájomných vzťahov sú základným predpokladom úspešnej vzájomnej spolupráce medzi kolegami a obchodnými partnermi. Ak obchodný partner podnikne kroky alebo komunikuje so svojím kolegom tak, že „stratí svoju tvár“, ich spolupráca je uzavretá navždy. Ak komunikujete s čínskymi kolegami, voľte taký spôsob vyjadrenie objektívnej kritiky, aby ste svojho partnera neurazili.
 3. Motivácia
  Motivovať členov čínskeho tímu neznamená dať im otvorenú možnosť pre kreativitu a slobodu pri plnení úloh. Od vás ako lídra tímu sa očakáva, že stanovíte postup, ktorý sa bude dodržiavať a popri ňom sa môže rozvíjať kreativita. Presný zoznam pravidiel a krokov je vhodným spôsobom, ako zabezpečiť plynulý priebeh projektu.
 4. Neverbálna komunikácia
  Výber slov, intonácia a ďalšie neverbálne prejavy v komunikačnom štýle Číňanov sú rozhodujúcim nositeľom informácie. To, čo sa nám môže javiť ako nepochopiteľné, je jednoduchým odkazom, ktorý nám čínsky kolega ponúka. Keď sa teda pri kritike na nás jemne usmieva, neznamená to, že nás neberie vážne. Práve naopak, otvorená kritika je pre neho veľmi nepríjemná a vyjadruje to úsmevom.
 5. Zmluva
  Mnohé kultúry chápu zmluvu ako záväzný dokument, ktorý sa mení len vo výnimočných situáciách. Pre Číňanov je zmluva často len začiatkom spolupráce, počas ktorej sa zmluva upravuje. Ak sa objavia nové skutočnosti, obchodní parteri majú byť flexibilní a reagovať na ne i zmenou zmluvy.
 6. Ticho
  V našej kultúre sa „ticho“ pri komunikácii spája s nedostatkom informácií alebo poznatkov. V Číne sa „ticho“ spája s múdrosťou a úctivosťou. „Ticho“ na strane čínskych kolegov môže byť znak ich záujmu a nie prejavom odmietania.
 7. Princíp seniority
  Úcta voči veku a pozícii v spoločnosti patrí stále ku kľúčovým aspektom úspešného nadviazania obchodných vzťahov. Aj v Číne sa v súčasnej dobe dostáva do popredia veľa mladých manažérov, ktorí obsadzujú vysoké manažérske pozície. Avšak úcta k veku a pozícii sa stále očakáva v profesijnom i súkromnom živote. Treba byť preto veľmi pozorný, komu dáte vizitku ako prvému, kde usadíte vedúceho delegácie alebo ako odlíšite dary, ktoré sú určené pre ostatných členov delegácie.
 8.  Nepriamy komunikačný štýl
  Basically, no problem.’ v komunikačnom štýle Číňanov môže znamenať „Big problem“. Komunikačný štýl Číňanov je v súlade s ich filozofiou harmónie a „straty tváre“.  Nedostatočné chápanie postupu sa prejaví až pri jeho realizácii.
 9. Proces rozhodovania
  Čínska kultúra patrí medzi kolektívne kultúry, kde sa na rozhodovaní zúčastňujú manažéri na rôznych úrovniach riadenia. Preto je proces rozhodovania pre iné kultúry zdĺhavý. Obchodní partneri by nemali očakávať, že odídu z rokovania so záväzným rozhodnutím.
 10. Konflikt
  ​Číňania sa vyhýbajú priamym konfliktným situáciám. Svoj nesúhlas dávajú najavo nepriamo, čo sa zástupcom iných kultúr môže zdať ako vyjadrenie súhlasu.

Eva Gáboríková ako konzultant medzikultúrnej komunikácie vedie workshopy a tréningy ako riešiť medzikultúrne pracovné problémy, prekonávať komunikačné bariéry a kultúrne nedorozumenia v biznise. Na Slovensku, v Európe, USA a Ázii spolupracuje s firmami, ktoré pripravujú svojich lídrov a tímy na zvládnutie kultúrnych rozdielov, efektívnu spoluprácu s kolegami z iných kultúr a pochopenie kultúrnych osobitostí zákazníkov v iných krajinách. Viac o jej profesionálnej činnosti na www.evagaborikova.eu

 

Zdielať článok na Facebooku
09.12.2019  |  Foto: gettyimages; Autor: © Zoznam/Eva Gáboríková
Hodnotenie článku:
5.0/5 (3 hlasov)


TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates