Steve Jobs

Mojou prácou nie je byť dobrý na ľudí, mojou prácou je urobiť ich lepšími.