Thomas Alva Edison

Na riešenie problémov je práca lepšia ako whisky.