Pri výbere nového zamestnania je najdôležitejším faktorom mzda. Zamestnanci dnes očakávajú flexibilitu a tiež benefity

V súčasnosti je hľadanie kvalifikovaných a šikovných zamestnancov čoraz náročnejšie. Zamestnávatelia by preto mali robiť všetko pre to, aby si kvalitných ľudí vo firme udržali. Niektorí sa rozhodli prijať opatrenia na zlepšenie situácie na pracovisku, no mnohí nerobia vôbec nič, čo potvrdzujú aj výsledky prieskumu.

Hybridné modely zamestnávania, rast platov a benefity: to sú dôležité atribúty pri výbere zamestnávateľa

Stretávame sa s novými formami zamestnania, ako je home office alebo hybridný model. Čoraz väčší dôraz sa kladie aj na zamestnanecké benefity alebo na rovnováhu medzi osobným a pracovným životom. Žiaľ, nie všetci zamestnávatelia sa tomuto trendu prispôsobujú. Vyplýva to z online prieskumu Kariéra.sk, ktorý pre portál realizovala spoločnosť ResSOLUTION Group.

Tretina zamestnancov nepocítila žiadne zlepšenie

Približne tretina respondentov v prieskume uviedla, že nepocítila žiadne zlepšenie na pracovisku v oblasti prilákania či udržania kvalitných pracovníkov. 10 % opýtaných rovno uviedlo, že zamestnávateľ neprijal žiadne opatrenia. Najviac negatívnych odpovedí bolo zaznamenaných vo vekovej skupine 35 až 54 rokov.

Na druhej strane sa nájdu aj zamestnávatelia, ktorí prijali rôzne opatrenia na zlepšenie situácie. Na udržanie kvalitných zamestnancov boli ochotní zvýšiť finančné ohodnotenie. Podľa prieskumu si takto prilepšilo približne 18 % z opýtaných. Z nich bolo viac mužov ako žien a najviac si prilepšili zamestnanci vo vekovej skupine 18 až 34 rokov.

Lepšie zamestnanecké benefity pocítilo 13 % respondentov. Najväčšie zastúpenie je opäť medzi mladšou generáciou. Niektorí zamestnanci pociťujú zvýšenú spokojnosť s pracovným prostredím (9,1 %) alebo majú viac príležitostí pracovať v oblasti, ktorá ich zaujíma (8,6 %). Zhodne po 7 % respondentov uviedlo odpovede týkajúce sa zvýšenej pracovnej stability a viac možností pre získanie zručností a vzdelávania.

Takmer polovica ľudí považuje za najdôležitejší faktor pri výbere zamestnania mzdu

Účastníci prieskumu tiež dostali otázku, aký faktor by bol pre nich najdôležitejší v prípade, ak by si teraz hľadali nové zamestnanie. Takmer polovica z nich uviedla mzdu a finančné benefity. Na tomto faktore záleží viac ženám ako mužom, no zastúpenie v jednotlivých vekových skupinách je vyrovnané. Čo sa týka lokality, na mzde najviac záleží obyvateľom stredného Slovenska.

Dobré finančné ohodnotenie nie je len prejavom uznania za vykonanú prácu, ale tiež dokáže motivovať zamestnancov k lepším výkonom. Napriek tomu sa zdá, že mnoho zamestnávateľov nie je ochotných poskytnúť svojim zamestnancov primeranú mzdu. Tento postoj môže viesť k odchodu kvalitných pracovníkov, čo môže mať v konečnom dôsledku negatívny vplyv na celú firmu. Stabilita a istota zamestnania je pritom dôležitá pre 22 % respondentov v prieskume. Najväčšie zastúpenie je vo vekovej skupine 55 a viac rokov.

Zamestnancom záleží aj na flexibilite a dobrej pracovnej atmosfére

V dnešnom dynamickom pracovnom prostredí je kľúčové, aby zamestnávatelia prejavili záujem o svojich zamestnancov a ponúkli im primerané finančné ohodnotenie. Okrem toho by mali venovať pozornosť aj pracovným benefitom. Z prieskumu vyplýva, že až 13 % ľudí by sa pri hľadaní novej práce riadilo faktorom rovnováhy medzi pracovným a osobným životom (work-life balance) a flexibilitou pracovného času. Najväčšie zastúpenie majú osoby s vysokoškolským vzdelaním. Tento benefit je čoraz dôležitejší aj pre príslušníkov generácie Z, ktorí vyhľadávajú prácu s vhodnými pracovnými podmienkami.

Pracovná atmosféra a tímový duch sú dôležité pre 11 % opýtaných a možnosti osobného a profesionálneho rozvoja by uvítalo 6,3 % respondentov.

V konečnom dôsledku je nevyhnutné, aby si zamestnávatelia uvedomili, že kvalitní zamestnanci predstavujú skutočnú hodnotu pre ich podnikania. Preto by sa mali snažiť zlepšovať svoje pracovné podmienky, aby k sebe prilákali len tých najlepších.

  • Autor: © Zoznam/red
  • Zdroj: Foto: Getty, RED
 
Staršie správy